Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Comenius

Tisk

naepcom1

 

com2

Mezinárodní projekt Comenius je založen na spolupráci tří škol – rakouské školy BG/BRG Gmunden, německého Gymnázia Hanse Baldunga ve Schwäbisch Gmünd a pražského Gymnázia Na Pražačce. Celý projekt zaštiťuje téma „Člověk v pohybu“. Tři spolupracující školy si stanovily následující cíle:

Na základě poznávání regionů, jejich kulturních rozdílů i podobností porovnat současnou i historickou situaci migrantů. Navazováním nových osobních kontaktů rozšiřovat osobní zájem i vzájemné porozumění. Informace jsou získávány osobními kontakty s imigranty i emigranty. Pohyb jednotlivých lidí v jednotlivých regionech je sledován v historických dimenzích a je napojen na kulturní, ekonomické i sociální změny. K tématu studenti přispívají i analýzami literatury s emigrantskou tematikou. Upřednostňováno je umělecké zpracování tématu – fotografie, kresby, divadlo, hudba, divadlo, film i další umělecké způsoby vyjádření. Cílem je nejen mapovat problematiku migrace v historii i současnosti, ale i prohloubení zájmů o cizí jazyky, používání moderní techniky v komunikaci, podpora odpovědného učení, diferenciovaného vyučování, týmové práce i prezentace výsledků.

NAŠE PARTNERSKÁ MĚSTA

de1de2

Schwäbisch Gmünd je městečko ležící východně od Stuttgartu ve spolkové zemi Baden –Würtemberg na úpatí malebných kopečků zvaných Schwäbische Alb. Město má krásně zachovalý historický střed, řadu domů ve stylu jihoněmeckých hrázděných domů a s Prahou jej pojí rodina Parléřů, stavitelů, ze kterých pochází i Petr Parléř, stavitel Chrámu sv. Víta v Praze. Ten zde postavil svou první katedrálu před tím, než jej Karel IV. povolal jako hlavního architekta do Prahy. Ve městě a jeho okolí žije hodně potomků sudetských Němců, kteří sem byli přesídlení po skončení 2. světové války z Jablonce a okolí. Usídlili se tu a přivezli s sebou znalosti výroby bižuterie a skla, které provozovali v Jabloneckém kraji. Jedním z těchto potomků je i pan Hans Schulze, předseda Kruhu Petra Parléře, jehož cílem je pěstovat přátelské vztahy s Českou republikou. Proto hledal v Praze gymnázium, které by se stalo partnerskou školou Hans-Baldung-Gymnasia ve Schwäbisch Gmünd. Díky kontaktu na rodiče studentky našeho gymnázia tak vzniklo partnerství mezi naší školou a HBG Schwäbisch Gmünd.

os1 os2

Gmunden je historické městečko ve spolkové zemi Oberösterreich v Rakousku (Horní Rakousko). Je vstupní branou do Solné komory, v minulosti sloužilo jako překladiště soli z dolů v Hallstattu, Ischlu a Ebensee. Má nádhernou polohu na břehu jezera Traunsee (Travenské jezero) a na březích řeky Traun, která jím protéká. Město má významnou tradici výroby keramiky – Gmundner Keramik – a z jeho bohaté historie solného města a letního letoviska se ve městě zachovala řada krásných vil v italském stylu, radnice v podobě renesančního zámku a např. jezerní zámeček Ort s kostelíkem. Město leží v předhůří Alp a alpská turistika je oblíbenou volnočasovou aktivitou jeho obyvatel.

 

logo FORMEL 1 IN DER SCHULE 2010

Viktor Dedek, Jakub Smrček a Richard Hejret ze 3.D se v rámci projektu Comenius zúčastnili Mistrovství jižního Německa Formule 1 na Školách a umístil se na 14. místě!

Naše závodní pouť započala zhruba na konci listopadu, kdy naši třídu informovala třídní profesorka o projektu „Formule 1 ve školách“. Po několika dnech rozhodování a hledání informací se nakonec utvořil sedmičlenný mezinárodní tým z třech českých studentů (Viktor Dedek, Jakub Smrček a Richrad Hejret), z dvou rakouských studentů (Leo Vierthaler, Paul Laherstorfer, Gymnasium Gmunden ) a z dvou německých studentek (Charlotte Gollnick, Jana Dilli). Ačkoliv členové týmů pochází většinou z jedné země, my jsme díky projektu Comenius – Partnerství škol dostali šanci utvořit mezinárodní tým, který měl startovat v Německu v krajské soutěži o titul nejlepšího týmu v regionu jižní Německo (spolkové země Bavorsko, Bádensko Württembersko a Hessensko). Jak jsme ale brzy zjistili, navrhnout model Formule 1 podle všech „regulí“ není žádný med. Program pro vytváření návrhů SolidEdge nám způsoboval konstruktérské problémy. Pak tu také byla odborná německá terminologie, kterou jsme museli zvládnout. Velmi nám pomohla firma BPA Sport Marketing a.s. a paní Ilona Talašová, koordinátorka programu Formule 1 na českých školách, která nás navštívila a odkázala nás na firmu 3E Praha Engineering a.s., která spolupracuje s projektem Formule 1 na školách a nabízí CAD systémy pro strojírenskou a stavařskou konstrukci. Zástupci 3E Praha Engineering nás pozvali na rozhovor, po němž nastalo důkladné proškolení a seznámení se s novým programe SolidWorks, který nám uživatelsky vyhovoval mnohem lépe než v Německu užívaný SolidEdge. Pracovníci firmy 3E Praha Engineering nás také informovali o celém průběhu závodu, o tom, jaké aspekty hodnotí porotci nejpřísněji, ukázali nám vítězné modely z předchozích ročníků soutěže, portfolia týmů a další věci, které dali konstruktérskému plánu našeho týmu s názvem VeniVidiBooom jasný směr a logiku. Firma BPA Sport Marketing a.s. nám poskytla i část materiálu potřebného ke zhotovení modelu. Oběma firmám srdečně děkujeme za stěžejní pomoc při návrhu modelu. Účast na soutěži pro nás byla přínosná a inspirující, poznali jsme práci jiných týmů, zažili atmosféru závodu, prezentovali v němčině před odborníky, vyzkoušeli komunikaci v mezinárodním týmu. Soutěž každému zájemci doporučujeme, neboť je opravdovou školou života.

Více na našich webových stránkách.

Richard Hejret, 3.D, Gymnázium Na Pražačce

 

Co je Formule 1 ve školách?

Formule 1 ve školách je jedinečná, celosvětově vzdělávací soutěž, určena pro týmy studentů středních škol ve věku od 15 do 19 let.

Studenti mají za úkol navrhnout, zkonstruovat, otestovat, vyrobit a závodit s vlastním modelem formule 1, který je poháněn oxidem uhličitým.

Učí se používat CAD software, pomocí kterého tvoří design modelu, virtuální větrný tunel, který je určen pro analýzu chování modelu za jízdy, CAM software, s nímž vygenerují data a CNC frézku, která na základě dat vyrobí závodní model.

Součástí soutěže je i příprava ústní prezentace realizované práce – v případě našeho týmu v německém jazyce, doplněná o prezentaci konstrukční dokumentace, která dokumentuje kompletní návrh, konstrukci a výrobu závodního modelu.

Povinností týmu je i zajistit si finanční příjem od sponzorů a hospodařit s ním. Vypracovat rozpočet a účelně financovat cestování a ubytování (týká se dopravy, případně ubytování spojeného s návštěvou jednotlivých kol soutěže).

Soutěží se v regionálních a národních kolech a v kole mezinárodním, které se letos koná v Singapuru. Soutěž probíhá v mnoha zemích, tedy i v Německu a České republice.

Děkujeme firmě BPA Sport marketing za bezplatné poskytnutí materiálu a firmě 3E Praha Engineering za proškolení v práci s CAD Solidworks software.

3e bpa

 

F1 Team (Veni, Vidi, Booooom)

viktor-dedek

Viktor Dedek, Praha
Konstrukteur

charlotte-gollnick

Charlotte Gollnick, Schwäbisch Gmünd
Graphikdesignerin

jakub-smrcek

Jakub Smrček, Praha
Konstrukteur

paul-laherstorfer

Paul Laherstorfer
Produktionsingenieur

richard-hejret

Richard Hejret, Praha
Konstrukteur

leo-vierthaler

Leo Vierthaler, Gmunden
Ressourcen- und Teammanager

 

Video

Veni, Vidi, Booooom