Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Výměna s Bremerhavenem

Tisk

Škole se podařilo vytvořit novou příležitost pro výměny našich tříd, které jsou na zaměřeny na studium německého jazyka. Kvinta D byla od 4.9. do 11.9. hosty studentů Schulzentrum Geschwister Scholl
Gymnasiale Oberstufe z německého Bremerhavenu. Studenti z Bremerhavenu pobývali v Praze od 4.12. do 11.12.2009.

Studenti společně realizovali projekt podpořený Fondem česko-německé budoucnosti: Pohled přes plot, který reflektoval vzájemné vztahy z doby před rokem 1989 z pohledu obou dvou stran. Východiskem pro společnou práci se stal román Libuše Moníkové Zjasněná noc, který popisuje reálie tehdy ještě Československa ze 70. a 80.let.

Libuše Moníková odešla do Německa v roce 1971 za svým manželem. Zde pak pracovala jako vysokoškolská učitelka na vysoké škole v Kasselu a později na univerzitě v Brémách. Od roku 1981 již žila jako spisovatelka na volné noze. V roce 1997 český prezident Václav Havel Libuši Moníkové předal medaili Za zásluhy II. stupně. Zemřela roku 1998.

Dílo této německy píšící spisovatelky českého původu vyvolávalo a vyvolává rozporuplné reakce (i u studentů a profesorů). Jedni tvrdí, že Moníková psala pro německé čtenáře , druzí naopak, že pro české publikum není její výčet reálií zajímavý. Sama sebe chápe jako německou spisovatelku. V domácím prostředí byla přijata Moníková opožděně i z toho důvodu, že chyběly překlady jejích knih.

Naši i němečtí studenti při německém pobytu detailně analyzovali strukturu, jazyk i obsah románu Zjasněná noc. Snad se u toho naučili, jak je možné uchopit literární dílo a budou schopni tuto zkušenost aplikovat i jinde. Kromě toho absolvovali přednášku o Libuši Moníkové v Brémách obdivovali renesanční památky centra Brém, navštívili v Bremerhavenu Klimahaus, Muzeum vystěhovalectví, Historické muzeum, rybářský přístav, kontejnerový přístav, procházeli se v šelfovém moři v Cuxhavenu atd.

Na krátký filmeček o pobytu se můžete podívat zde:

Výměna s Bremerhavenem

Při pobytu v Praze se studenti, kromě jiného, (snad již) naučili ovládat digitální fotoaparáty a vytvářet obrazy s předem daným záměrem. Vznikla řada fotografií ke knize Libuše Moníkové, ilustrující místa v knize zmiňovaná.