Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Ekologický projekt „Moldau“

Tisk

Předmětové komise chemie a biologie jsou zapojeny do ekologického projektu „Vltava“. Projekt vede paní profesorka Daniela Faude, zástupkyně ředitele Německé školy v Praze. Jedná se o společný projekt všech škol udělujících německé jazykové diplomy v Čechách, Německé školy v Praze a speciálních gymnázií.

Vybraní studenti našeho gymnázia tak mají jedinečnou možnost v rámci integrované výuky (chemie – biologie – ekologie – německý jazyk) aktivně používat německý jazyk při chemických a biologických výzkumech podél Vltavy, neboť u Vltavy pracují společně se studenty Německé školy Praha. Od této školy mají k dispozici nejen veškeré potřebné materiály k výzkumu, ale i kompletně vybavenou biologickou a chemickou laboratoř.

První výzkumy již proběhly na jaře a na podzim minulého kalendářního roku, výsledky výzkumu se ukládají přes internet do databanky. V říjnu 2009 proběhlo v přítomnosti tisku a odborníků společné setkání všech účastníků v Praze, kde se všichni vzájemně informovali o svých zkušenostech a vyměnili si nápady pro další výzkum, který se opět uskuteční na jaře 2010.

Projekt poskytuje studentům možnost převzít zodpovědnost za kousek přírody, učí se komunikovat na odborné úrovni v cizím jazyce s ostatními školami, učí se zacházet s počítačem a internetem, ale především představuje tento projekt pro studenty velkou motivaci samostatně provádět a vyhodnocovat konkrétní výzkum, který má smysl. Do budoucna by totiž mohly školy převzít patronáty na určitých úsecích Vltavy a tam provádět praktická opatření k ochraně přírody na základě vyhodnocení vlastních předchozích výzkumů.