Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Projekt Vltava na našem gymnáziu

Tisk

Chemicko-biologický projekt „Vltava“ (das Moldauprojekt) a spolupráce Gymnázia Na Pražačce s Německou školou v Praze (Deutsche Schule Prag) úspěšně pokračuje i ve školním roce 2010/2011.

Tento projekt podporuje přírodovědné předměty, jak již bylo uvedeno v minulém článku o projektu. Komunikačním jazykem je jazyk německý. Do projektu se zapojuje čím dál tím více škol a nabývá tak na významu. Naše gymnázium se letos zapojilo již počtvrté.

Dne 5. 11. 2010 se na Německé škole v Praze konalo slavnostní setkání všech zúčastněných škol, tzv. „Moldautag“. Studenti jednotlivých škol prezentovali výsledky svých měření a pozorování, vzájemně porovnávali zjištěné hodnoty a diskutovali v německém jazyce na odborné téma. Všechny prezentace byly na vysoké úrovni. Naši školu při této příležitosti reprezentovali: Kateřina Chládková, Michaela Babičová, Radka Hrdličková, Michal Šatylov, Prokop Košátko, Prokop Šícha, Michaela Bednaříková, Jakub Smrček, Marie Petráková, Jan Svoboda, Valerie Jelínková. Všem patří obrovský dík, neboť jejich zásluhou naše gymnázium získalo velmi cenný dar, a to kompletně vybavenou přenosnou laboratoř pro další výzkum Vltavy.

Dne 29. 11. 2010 ve 13:30 hodin v učebně 023 se bude konat prezentace výzkumu výše jmenovaných studentů, srdečně jsou zváni všichni, kteří se zajímají o přírodní vědy a kteří mají chuť se do projektu zapojit.

Za celý Moldau-Team
Jana Marková