Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Studijní pobyt v letním Evropském kolegiu ve Wolfenbüttel

Tisk

O prázdninách jsem se ve dnech 21. 7. 2012 až 3. 8. 2012 zúčastnila letního Evropského kolegia pořádaného nadací Niedersachsen. Jedná se o dvoutýdenní blok seminářů, přednášek a samostatné práce, který se každý rok snaží postihnout jiné téma. To letošní znělo: Neseš velmi snadno, když nic nemáš, ale bohatství je o hodně lehčí břemeno – sociální otázka v Evropě v dějinách a současnosti.

Kromě mě se ve Wolfenbüttelu u Hannoveru sešlo devatenáct stipendiantů z celé Evropy – od Běloruska přes Portugalsko, Španělsko, Francii, Bulharsko, Slovensko, Maďarsko, Estonsko, Rumunsko, Belgii, Německo a Irsko až po Srbsko a Rakousko. Všechny je, stejně jako mě, zaujalo jak téma setkání, tak především možnost pracovat v knihovně vévody Augusta, která už od 16. století schraňuje knihy z celého světa. Je tedy nenahraditelnou zásobárnou informací nejen pro příležitostné návštěvníky z řad zahraničních studentů, ale především pro vědce z celého světa.

Náplní naší práce, protože za stipendium očekává nadace Niedersachsen tvrdou dřinu, bylo zpracovávat ve skupinách informace na různá témata, jimž je nadřazeno již zmíněné téma ústřední. Z nabytých vědomostí jsme poté měli sestavit zhruba čtyřicetiminutový přednes, kterým jsme měli zpravit členy ostatních skupin o všem, co jsme se v posledním týdnu dočetli. V praxi to znamenalo sedět od devíti hodin ráno do šesti hodin večer v čítárně Augustovy knihovny a číst a číst. Zpočátku to pro mě bylo doopravdy náročné, protože jsem nebyla zvyklá číst několik hodin za sebou německé odborné texty, ale koncem prvního týdne se mi i sny zdály v němčině – má práce se mi pak zdála o mnoho snazší. Po vydatné večeři (nikomu nevyhládne tolik, jako tomu kdo devět hodin těžce psychicky pracoval) jsme pak zaslouženě odpočívali, někteří se pokoušeli opravdu relaxovat, ale většina odešla z knihovny nabitá vědomostmi a hodlala to, co se přes den naučila, řádně zužitkovat v politické diskusi. Diskutovalo se večer, při snídani, vlastně každou volnou chvilku, což mi někdy kolem 1. srpna přišlo maličko únavné.

Aby náš program nebyl přespříliš monotónní, v obou týdnech jsme podnikli jednu exkurzi do tématicky blízkého města: navštívili jsme Halle, kde je další prastará knihovna, a poslední den jsme zavítali do Hannoveru, kde je sídlo nadace Niedersachsen. Tam jsme se setkali s představenstvem této organizace, naši lektoři je informovali o výsledcích posledních dvou týdnů a bylo nám proplaceno cestovné.

Tím se dostávám k závěru mé zprávy a k vyzdvihnutí několika praktických maličkostí, které určitě potěší případné další stipendianty. Celý pobyt je hrazen nadací Niedersachsen, včetně cestovného, ubytování a stravy a navíc člověk dostane slušné kapesné. Zdálo by se, že už jenom proto se vyplatí ucházet se o možnost zúčastnit se pobytu ve Wolfenbüttelu, ale věřte, že finanční stránka věci je v tomto případě opravdu to nejmenší. Já na přelomu července a srpna prožila asi nejzajímavějších čtrnáct dní v mém životě, seznámila jsem se se spoustou lidí, kteří se zajímají o svět kolem sebe trochu víc než skrz obrazovku počítače, naučila jsem se, že je možné zajít v soustředění ještě mnohem dál než před uzávěrkou klasifikace a hlavně jsem získala dva týdny zkušeností v práci s historickými prameny, které – jak doufám – využiji jak letos při přípravě na maturitu tak i při studiu na vysoké škole. Myslím, že Europa-Kolleg je dobrou příležitostí, jak si vylepšit své aktivní znalosti německého jazyka a schopnost pracovat s cizojazyčnými texty.

Na úplný konec chci ještě poděkovat mé třídní profesorce Pugnerové, která mi pomohla s přihláškou do Evropského kolegia a jíž jsem velmi vděčná.

Kateřina Chládková, Sexta D