Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Jugend debattiert international

Tisk

Školní kolo soutěže Jugend debattiert international

Dne 6. března se osm studentů z naší třídy zúčastnilo školního kola soutěže Jugend debattiert international.

Jugend debattiert spočívá v tom, že studenti ze škol s DSD programem, mají možnost vyzkoušet své schopnosti diskutovat, argumentovat, přesvědčovat a obhajovat svůj názor (to vše ještě v cizím jazyce) a zapojit se tak do vášnivé debaty, nejčastěji nad právě diskutovaným politickým problémem v oné zemi, ze které pochází. V každé debatě jsou čtyři pozice - Pro 1, Pro 2 (zastávají „pro“ argumenty) a Contra 1, Contra 2 (zastávají proti argumenty). Každá tato pozice nese svůj vlastní úkol a svoje vlastní požadavky a přínos do debaty. Je důležité, aby všechny pozice dodržely svůj význam, protože jedině pak může debata probíhat na úrovni. Soutěž probíhá samozřejmě v německém jazyce a na den D nás každým rokem připravují naši profesoři, se kterými máme německý konverzační seminář.

Tento rok to byla paní profesorka Christine Cafourková a pan profesor Michael Hofmann. Jako třída jsme rozděleni právě do dvou skupin na německý seminář a z každé této skupiny měli být zvoleni čtyři studenti, kteří během přípravy projevili největší předpoklady se soutěže zúčastnit. Debaty tedy následovaly dvě. Ze skupiny od p.p. Cafourkové byly vybrány Tereza Láfová, Tereza Pospíšilíková, Zuzana Krátká a Anna Zikmundová, ze skupiny p.p. Hofmanna pak Nikola Kopáčová, Jana Koubová, Kateřina Rührová a Dominik Vácha. Téma debaty jsme se dozvěděli asi 3 týdny předem, takže jsme se mohli začít včas připravovat. Tento rok nás čekala otázka, která se týká školství, a to, zda mají být klasické tištěné učebnice na českých školách nahrazeny elektronickými učebnicemi.

V den debaty většina z nás měla nervy na dranc. V těle se nám mísily nejrůznější pocity. V prvé řadě to byla nervozita a náhlý pocit nedostatečné přípravy, pocit absurdity, jak jsme se vlastně vůbec mohli ocitnout v takové situaci. V druhé řadě to ale byla i jistá zvídavost, pocit, že nás čeká zkušenost, která se do života jistě bude hodit. Nejhorší ale na tom všem bylo, že jsme nevěděli, jakou pozici v debatě budeme zastávat, jelikož tu jsme si vylosovali až 15 minut před samotným začátkem. Ano, to byl čas naší konečné přípravy. Na debatu jsme si s sebou nesměli vzít žádné zápisky, ale během debaty jsme měli k dispozici čistý papír právě k tomuto účelu.

Debaty jsme nejen přežili, ale jak zmínil pan Vodrážka (Landeskoordinator Jugend debattiert international), debaty dokonce proběhly tak dobře, že se následně porota nemohla shodnout na společném výsledku a to, kdo postoupí do pražského kola. Nakonec to ale byla Jana Koubová a Dominik Vácha, Nikola Kopáčová pak jako náhradnice. Tímto bychom chtěli našim profesorům poděkovat a přiznat, že si této zkušenosti, kterou nám mimo jiné vždy bude připomínat náš diplom, vážíme.

Kateřina Rührová a Anna Zikmundová, 5.D

 

logo

 

Pražské finále Jugend debattiert

Dne 22. března jsme se zúčastnili pražského kola této německé soutěže. Do „battlu“ šli studenti z následujících škol: GNP, Arcibiskupské gymnázium, Deutsche Schule Prag, Gymnázium Jana Keplera. Samotné soutěži předcházely dlouhé přípravy, jak ve škole, tak doma. Zvolená debatní témata totiž nebyla vůbec jednoduchá. Dostali jsme dvě témata a nevěděli jsme, které budeme prezentovat, a tak jsme museli zpracovat obě z nich. První otázka se týkala financování pražské zoo. A druhá souvisela s přemístěním slavné Slovanské epopeje od umělce Alfonse Muchy.

Debata se odehrávala v Deutsche Schule Prag, kam jsme nakonec po kratších orientačních potížích včas dorazili. Doprovázel nás pan profesor Hofmann a hojná podpora z řad studentů. Atmosféra před debatou by se dala krájet. Naštěstí naši protivníci byli milí a přátelští. Když bylo rozlosováno, kdo se účastní jaké debaty, všichni propadli panice, a začali se rychle „šprtat“ své role. Po čtvrt hodině první čtveřice usedla na svá místa. Debata na téma Slovanská epopej vypukla. Mezitím se druhá čtveřice stresovala v útulné německé knihovně, protože stále nevěděla téma, ani jednotlivé role. Když po dvaceti minutách skončila první debata, začala se připravovat další skupina. Mezitím se hosté i účastníci zadarmo ládovali na připraveném rautu. Ale na druhou skupinu toho už bohužel moc nezbylo.

Porotci se po druhé debatě odebrali do jiné místnosti, aby se poradili o výsledku soutěže. Stres ze soutěžících už sice opadl, ale stejně napětí rostlo, každý chtěl postoupit. Při vyhlašování jsme se dozvěděli, že se do národní kola kvalifikovali 2 studentky z Deutsche Schule Prag, a náš reprezentant Dominik Vácha, svěřenec hrdého profesora Michaela Hofmanna. Odměnou zúčastněným byla nejen čokoládová Fidorka a diplom, ale hlavně skvělý pocit z dobře odvedené práce a samozřejmě bohatá zkušenost k nezaplacení.

Zdraví Jana Koubová a Dominik Vácha, 5.D

 

Jugend debattiert international :: 2013 Jugend debattiert international :: 2013 Jugend debattiert international :: 2013 Jugend debattiert international :: 2013