Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Jugend debattiert international

Tisk

Ve čtvrtek 6. 3. 2013 se na našem gymnáziu konala již po několikáté konverzační soutěž v německém jazyce Jugend debattiert international.

Všichni účastníci byli studenti letošní Kvinty D, jmenovitě Jan Skopal, Jakub Novák, Anna Hüblová, Petra Šmejkalová, Kateřina Masopustová, Kristian Sianchuk, Klim Chudaykin a Vavřinec Koptiš. Jako téma si naši debatující spolužáci vylosovali, zdali by se na českých univerzitách a vysokých školách mělo platit školné, či nikoliv. I když se na to všichni naši soutěžící pilně připravovali a papíry měli plné argumentů, nervozita byla veliká. Pranic jim nepomohlo, když se ve třídě, kde měla debata probíhat, usadilo několik tříd z vyšších i nižších ročníků, aby soutěžící morálně podpořili. Všichni se na poslední chvíli snažili vzpomenout si ještě na nějaké argumenty, které by bylo vhodné použít, a hodinová ručička se neúprosně blížila k hodině, kdy mělo vše vypuknout. Porota složená z paní profesorky Christiny Cafourkové, studenta šestého ročníku Dominika Váchy a zástupce Goethova institutu pana Daniela Vodrážky vše bedlivě pozorovala. Soutěžící si vylosovali své pozice, čtveřice, ve kterých se snažili přesvědčit ostatní svými argumenty, dostali posledních pár minut na přípravu a mohlo se začít.

Obecenstvo utichlo, první čtveřice se posadila, ozvalo zacinkání zvonečku, ohlašující začátek debaty, a pak už následovala dvacetiminutová vášnivá hádka mezi oběma stranami. Všichni jako by zapomněli, že jsou spolužáky, a přebíjeli se vzájemně argumenty, jako by to byl boj na život a na smrt. Po dvanácti minutách se ozval zvoneček a pak už jen každý shrnul, které argumenty mu přišly nejsilnější a jestli pořád považuje své startovní stanovisko za správné.

Hned poté přišla na řadu druhá čtveřice, která nebyla o nic slabší než ta první. Překvapením bylo, že se druhá debata ubírala zcela jiným směrem, ačkoliv měla stejné téma. Soutěžící používali jiné argumenty a jinak o celém tématu přemýšleli. Po konci obou debat přišlo na řadu vybrání tří nejlepších, kteří budou naši školu reprezentovat v celopražském kole. Jako ti nejlepší byli vybráni Jan Skopal, Jakub Novák a Klim Chudaykin, ale pěknou slovní zásobu a cennou argumentaci nám předvedli všichni, kteří se zúčastnili. Pro všechny, ať už účastníky debaty, nebo nás diváky, to bylo velmi poučné a co je neméně důležité i zábavné.

Na závěr bych chtěl jménem celé třídy poděkovat panu profesorovi Michaelu Hofmannovi za to, že nás celé pololetí na debatu připravoval, a zároveň i porotě a dalším, kteří se jakkoliv podíleli na přípravě či průběhu této soutěže.

Za Kvintu D Vojta Strieborný

 

Jugend debattiert international :: 2014 Jugend debattiert international :: 2014 Jugend debattiert international :: 2014 Jugend debattiert international :: 2014 Jugend debattiert international :: 2014 Jugend debattiert international :: 2014