Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Studenti GNP na studijním pobytu v Bielefeldu

Tisk

Od 10. března do 4. dubna 2014 jsme se (2 studenti 5.C) zúčastnili studijního pobytu v německém Bielefeldu v severním Porýní-Vestfálsku. Ubytováni v hostitelských rodinách jsme po celý měsíc spolu s dalšími studenty z různých koutů Evropy denně navštěvovali tamní gymnázium. Naše třída – tzv. Europaklasse – se skládala celkem z 12 studentů z Francie, Polska, Ruska, Itálie, Anglie a Česka.

Hlavní náplní tohoto projektu bylo zdokonalit se v komunikaci v německém jazyce, poznat německý školský systém  i  setkat se s novými  evropskými kulturami. Ve škole jsme měli kromě intenzivní výuky němčiny i klasické předměty – zeměpis, biologii a fyziku, ve kterých jsme se zabývali letošním tématem – „Znečištění ovzduší“. V hodinách evropské výchovy jsme se pak učili, jak vycházet s lidmi z rozdílných kultur.  Po celý měsíc jsme se také dozvídali spoustu informací o moderních dějinách Německa.  Učilo nás asi 10 profesorů, z nichž všichni byli velmi vstřícní a ochotní nám kdykoliv pomoci.

S našimi hostitelskými rodinami jsme byli oba velmi spokojení. Volný čas jsme trávili buďto s nimi, nebo s ostatními lidmi z Europaklasse. O víkendech jsme podnikali výlety do okolí Bielefeldu nebo do nedalekého Kolína nad Rýnem. V rámci výuky jsme se zúčastnili mnoha exkurzí, např. prohlídky bethelské radnice nebo návštěvy sídla světoznámé firmy Dr. Oetker. Vyvrcholením celého pobytu byl  třídenní výlet do Berlína, kde jsme se ještě více dozvěděli o moderních dějinách Německa a viděli snad vše, co by běžný turista v tomto městě vidět měl.

Jsme moc rádi, že jsme se mohli tohoto projektu zúčastnit. Nasbírali jsme spousty zkušeností do života, zlepšili se nejen v německém jazyce a navázali přátelské vztahy s lidmi z celé Evropy. S rodinami i se spolužáky jsme stále v kontaktu a plánujeme se navzájem navštěvovat i nadále. Na tento báječně strávený měsíc jen tak nezapomeneme.

Virginie Mugrauerová a Antonín Voldřich

 

Studijní pobyt v Bielefeldu ::   2014