Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Přednáška o studiu v Německu pro Sextu D

Tisk

Německý seminář zpestřila ve středu 17. 9. 2014 Sextě D návštěva zástupkyň studijního oddělení z německého Badenska -Wüttemberska.

Nejprve nám paní Tatjana Dosch, vedoucí oddělení pro vědu, výzkum a umění společnosti BADEN-WÜRTTTEMBERG INTERNATIONAL, podala formou prezentace základní informace o této spolkové zemi. Nejvíce času věnovala tomu, aby nám ukázala, kolik univerzit tato země má a v jakých konkrétních regionech se nachází.

Paní Anna-Magdalena Bröckl, zastupitelka úřadu pro duální vzdělávání, nám ukázala výhody duálního systému. Duální systém je pro české studenty velmi výhodnou formou vzdělávání v zahraničí, jelikož mají mladí lidé možnost během svého studia pracovat v oboru. Splní si tím povinnou praxi a ještě si vydělají nezanedbatelný obnos.

Poslední prezentaci měla paní Gabriela Miehle, vedoucí zahraničního odboru vysoké školy Albstadt-Sigmaringen, která nám představila svou univerzitu a ukázala nám tím konkrétní příklad duálního vzdělávání.

Setkání se zúčastnili samozřejmě i náš profesor Michael Hofmann a také pan Wolfgang Lehmann, německý odborný poradce a koordinátor pro němčinu jako cizí jazyk, který přišel se spoustou otázek, ale také dokázal na všechny dotazy směřované na něj pohotově odpovědět.

Dozvěděli jsme se plno nových informací a možností, které někteří z nás určitě využijí. Velkou výhodou je stipendium, o které se mohou ucházet bohužel pouze dva studenti z jedné školy. Ale řada německých univerzit nabízí další formy stipendií a finančních podpor.

Na konci přednášky jsme si mohli vzít dárečky v podobě propisek, flashdisků s prezentacemi, čokoládiček s logem nebo knih a prospektů s informacemi o jednotlivých školách.

Za Sextu D Péťa Šmejkalová a Anička Hüblová

PS: Čokoládičky, které s sebou návštěva přinesla, byly dobré!