Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Výměnný pobyt Kvinty D v Bremerhavenu

Tisk

A tak nás čekal již druhý výměnný pobyt. Někteří z nás sice získali své partnery až v posledním týdnu před odjezdem, avšak později se ukázalo, že byli všichni velmi sympatičtí. V pátek 19. září jsme po dvou přestupech a devíti hodinách strávených ve vlaku šťastně dorazili do malého městečka ležícího na deltě řeky Weser.

První den jsme prožili v rodinách. Program byl různorodý – někteří z nás vyrazili do nedaleko ležícího Hamburku, někdo jel objevovat moře při odlivu, jiní dali přednost návštěvě lezeckého parku.

Od neděle už jsme začali sbírat podklady pro náš projekt Ausgrenzung heute und früher in Bremerhaven und in Prag. Navštívili jsme Auswanderer Haus, kde jsme sledovali životní příběhy někdejších emigrantů, shlédli jsme celé město z vyhlídky Sail City nebo jsme „napjatě“ poslouchali předlouhou přednášku o budování vzdělávacích center v Afghánistánu. Využili jsme i hlavní dominantu přístavního města - podnikli jsme okružní plavbu lodí, a dokonce se i dostali do loděnice. Věděli jste, že takový bronzový lodní šroub si můžete pořídit již za sedm milionů korun?

V úterý nás čekal výlet do Brém, ten byl ale pochmurného rázu – tříhodinová prohlídka bunkru a návštěva výstavy EXODUS zaměřené na problémové oblasti světa nás zanechaly v podivném rozpoložení. Hned další den jsme si však zlepšili náladu v Klimahausu – interaktivně jsme putovali po všech podnebných pásmech, od pohoří Alpy až po Aljašku.

Poslední den jsme dokončovali a prezentovali své projekty. Jednotlivé skupiny se zabývaly například homosexualitou, problematikou postižených nebo předsudky vůči lidem s odlišně vyhraněným názorem. Na závěr nás čekala grilovačka, kterou jsme si všichni náramně užili.

Po celou dobu výměnného pobytu nás doprovázela paní profesorka Janáčová a pan profesor Hofmann. Výměna byla pro nás velmi poučná, ať už šlo o poznatky kulturní či jazykové. Už se velmi těšíme na březen, až se opět setkáme s našimi německými kamarády.

Kristýna Dohnalová, Kvinta D