Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Výměnný pobyt – Bornheim

Tisk

V pátek 19. 9. 2014 v 19:00 jsem stála společně se svou třídou Tercií D na autobusovém nástupišti v Praze a čekala, až přijede moje německá partnerka z Bornheimu, města u Kolína nad Rýnem, a bude se se mnou účastnit druhé části výměnného pobytu. Naše návštěva proběhla v červnu 2014.

Za malou chvíli již autobus dorazil a my jsme se opět po dlouhé době setkali s našimi německými partnery. Atmosféra byla nejprve lehce rozpačitá, protože jsme přátele z Německa neviděli přes tři měsíce, Netrvalo ale dlouho, všichni se uvolnili a začali si sdělovat zážitky z prázdnin. Ten večer jsme se partnerů plně ujali a odvezli je do našich domovů, kde měli následující týden bydlet.

Program na víkend jsme připravovali pro německé studenty sami. Ten jsme měli vymyslet na základě toho, co chtěli němečtí partneři v Praze vidět, co je zajímalo a bavilo. Proto připravila většina českých studentů pro své hosty exkurzi po Praze, piknik v parku nebo grilování. Touto dobou jsme již navázali na blízká přátelství vzniklá již v první části výměny, a atmosféra byla proto uvolněná.

Od pondělí do pátku se čeští i němečtí studenti společně účastnili programu připraveného školou. Součástí tohoto programu byl i výtvarný projekt inspirovaný díly Maxe Ernsta a Františka Kupky. V průběhu tohoto projektu jsme nejen poznali, jakými styly tito vynikající výtvarníci pracovali, ale osvojili jsme si i práce s moderní technikou, například videokamerou. Mimo výtvarný projekt jsme se snažili německým studentům ukázat z Prahy co nejvíce, tím bylo například Technické muzeum, Žižkovský vysílač, Karlův most, Národní galerie nebo třeba Židovské muzeum.

Abychom německým partnerům ukázali, že tady v Praze nechodíme pouze po památkách, zvolili jsme na večer posledního dne pobytu hostů v Praze bowling, který jsme si náležitě užili, a ještě více se s německými partnery sblížili.

Následující den nás čekalo loučení. Již v poledne jsme museli čekat s německými přáteli opět na nástupišti. Protože to byla druhá, a tedy poslední část výměny mezi naší školou v Praze a jejich v Bornheimu, byla atmosféra poněkud ponurá. I přes to ale všichni zůstáváme v kontaktu a doufáme, že se jednou v budoucnu opět sejdeme.

Natálie Chrástecká, Tercie D