Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Třída prima D v Haidmühle

Tisk

Na začátku školního roku odjela naše třída 1.D na tzv. „go kurz“ do malé bavorské vesnice Haidmühle, která leží jen pár kilometrů od českých hranic. Seznamovací kurz byl naplánován tak, aby se v něm střídaly nejrůznější aktivity sportovní, jazykové i „stmelovací“.

Odjezd jsme měli v devět hodin z Loudovy ulice. Bylo trochu stresující odjet rovnou do Německa. Báli jsme se totiž, že nebudeme rozumět německy. Také jsme se skoro vzájemně neznali!

Když jsme přijeli do Haidmühle, obavy byly rázem pryč, představili se nám tři mladí lidé, naši lektoři: Tabea, Marion (Maio), Filip. Všichni tři byli moc sympatičtí a cítili jsme se s nimi moc dobře. Snažili se pomalu a zřetelně vyslovovat, stále vše opakovali, a tak jsme zakrátko základním pojmům rozuměli.

První aktivita, která nás čekala, byla taková tradice, že pokud se chceme ubytovat, musíme jako třída přeběhnout přes švihadlo. Poté jsme byli seznámeni s domem Wiesengrund, s jeho okolím a hlavně s pravidly, jak se máme v domě chovat (například třídění odpadu bylo velmi důsledné a pro mnohé z nás velmi obtížné…). Jídlo jsme měli k dispozici, avšak hezké bylo, že jsme si jídlo vzájemně připravovali sami. Poslední večer jsme i sami vařili a pekli Apfelstrudel. Naši němečtí přátelé nám ukazovali bavorské zvyky a tradice, oblékli si typické kroje, učili nás jíst Weisswurst a zpívat lidové písně a tančit. Trošku jsme si tedy zahráli na Oktoberfest. Na oplátku jsme i my připravili pro Thabeu, Maiu a Filipa český večer – po ochutnávce „štrúdlu“ jsme představili některá města v naší republice, zatančili jsme si s nimi mazurku a zpívali jsme k tanci českou píseň. Český večer jsme završili společným prohlížením fotografií, které jsme pořídili v průběhu týdne v Haidmühle. Máme však spoustu dalších zážitků: noční túra, výlet k „vodopádům“, šipkovaná, šplhání na strom, „boj“ v lese o vlajku, zážitek se zavázanýma očima, večerní hry v domě (Chaosspiele)…další hezkou aktivitou byl táborák, u kterého vznikla melodie pro náš současný třídní song. Slova k třídní písni jsme skládali poslední den, moc se nám to povedlo a jsme pyšní, že třídní song máme!

V Haidmühle jsme si užili hodně zábavy, seznámili jsme se tam a kromě toho jsme si vyzkoušeli, jaké je to mluvit v Německu. Do Haidmühle jsme odjížděli s nejistotou, jaký bude náš nový třídní kolektiv - o týden později jsme se však navraceli do Prahy s hezkými pocity, že jsme jeden dobrý kolektiv, ve kterém mají pevné místo pojmy „přátelství“. „ochota pomoci druhým“, „zdvořilé a laskavé chování k ostatním“, „důvěra“.

Třída prima D