Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Exkurze ve Spolaně Neratovice

Tisk

Exkurze, pro nás, kteří nejsme zrovna ranní ptáčata, nezačala růžově. Sraz jsme měli už v 7:30 na Hlavním nádraží.
Původně v instrukcích stálo „sraz před tabulí odjezdů“. Jelikož ale nikdo netušil, kde to je, naším místem srazu byl Burger King v hale Hlavního nádrží. Na exkurzi, společně s naší paní profesorkou Halamkovou, jeli i pan profesor Tříska a paní profesorka Dobřemyslová. Měli jsme zakoupené místenky, takže cestování bylo komfortní. Po půl hodině cesty jsme se dostali do Neratovic a následně do chemické továrny Spolana Neratovice. Hned od začátku jsme byli všichni exkurzí nadšeni. Vyfasovali jsme slušivý ochranný plášť, helmu a brýle. Mohli jsme se díky tomu cítit jako opravdoví pracovníci této továrny.
První část exkurze byla zaměřena na výrobu kyseliny sírové a roztoku oxidu sírového v kyselině sírové, tedy olea. Zblízka jsme se mohli podívat na všechny části výroby. Z našeho pohledu to vše vypadalo jako spousta kotlů, potrubí a trubic, ale výroba kyseliny sírové má v sobě mnohem více magie. Jednou z takových, z našeho pohledu nádrží, byl kontaktní reaktor s dvoustupňovou oxidací se čtyřmi úrovněmi. Jakmile nám pracovník Spolany, a zároveň náš přidělený průvodce, popsal blíže, k čemu všechny tyto trubky jsou a zapáleně nám vysvětlil celý postup výroby kyseliny sírové, byli jsme zcela uchváceni. Třešničkou na dortu byl velín, odkud se tento proces celý řídí, se spoustou tlačítek a názorným plánem výroby.
Druhá část exkurze byla u speciální jednotky hasičů Spolany Neratovice. S ochotou nám ukázali zásah při úniku amoniaku (čpavku). Podotýkám, že ten den bylo velké vedro, a proto si od nás zasloužili hlasitý potlesk. Následně jsme navštívili centrálu, odkud řídí všechny zásahy po Spolaně (jedním z nejvýstřednějších zásahů byl ten, kdy jim do Spolany vletěl papoušek za 70 000 Kč a oni jej odchytávali). Navštívili jsme také výcvikové centrum hasičů. Byla to velikánská prolézačka, odborně označovaná jako polygon, v jedné z místností v areálu Spolany. Naše třída se nebojácně vrhla do spárů oné prolézačky a s nadšením malých dětí ji překonala. Pro nás to byla zábava, ale hasiči toto musí podnikat s plynovou bombou a s omezenou viditelností. Hasiči byli opravdu přívětiví a moc milí, protože pro nás připravili interaktivní prohlídku pěti různých zásahových vozů. Vyzkoušeli jsme si kropit hadicí, což je překvapivě těžké a tak jsme potřebovali podporu hasiče. Všichni jsme postupně vyjeli nahoru na výsuvné plošině a porozhlédli se z výšky na chemickou továrnu. Dále jsme viděli například interiér záchranného vozu a vozu s ochrannými obleky a plynovými bombami. Nakonec jsme vyzkoušeli naši sílu při štípání trubek a topení s pomocí speciálního nářadí vyprošťovacího oddílu.
Se smutkem jsme vraceli ochranné pomůcky a spěchali na vlak. Spolanu jsme opouštěli s radostí a plní nových poznatků.
Beránková a Vendula Prázná -  Tercie A
autorem fotografií – Kristina Fidlerová – Tercie A