Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Exkurze do ÚČOV

Tisk

Ve středu 24. 5. vyrazily třídy 1.A a 1.C na chemickou exkurzi do Ústřední čistírny odpadních vod v Praze Bubenči.
S Primou A jsme navštívili „novou“ čistírnu odpadních vod, kde jsme viděli, v jakém stavu voda do čističky přitéká, jakými způsoby se přečišťuje a v jakém stavu je voda vypouštěna do Vltavy. Na fázi mechanického přečištění navazuje fáze biologického přečištění pomocí bakterií a vše se řídí z plně automatizovaného velína, na který jsme s Primou A také podívali. Prima C navštívila muzeum ve „staré“ čistírně odpadních vod. Zde se voda čistila pouze mechanicky, energii pak čistírna získávala z parního kotle a u větší části přečišťování byla nutná lidská síla. Práce ve staré neautomatizované čistírně byla velmi náročná. Stará čistírna fungovala do roku 1969, kdy se zprovoznila čistírna nová. V současné době se vedle nové čistírny staví další nová linka, která by se měla zprovoznit v příštích letech a nahradit dosluhující zařízení v „nové“ čistírně z roku 1969. V obou třídách jsme touto exkurzí doplnili a připomněli téma „Voda,“ které jsme probírali v prvním pololetí tohoto školního roku.
Za Primu A a C Jan Tříska