Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Krajinářský kurz Varvažov

Tisk

Letní teploty, voda, les, pravidelná strava a mnoho hodin denně práce u stojanu, často s nohama v kopřivách či potoce... tak vypadal červnový krajinářský kurz letošní sexty C v malebném a klidném prostředí lesního kempu ve Varvažově u Písku.
Vše probíhalo v přátelské a tvůrčí atmosféře a studenti se opravdu překonávali ve snaze vyjádřit krásy přírody a  lidové architektury.  Vyvrcholením byla  výstava maleb a kreseb instalovaná na učitelském příbytku. To, že byla úspěšná dosvědčil zájem místních obyvatel, kteří si některá díla s radostí zakoupili.
Sexta C / pedagogové J.Kahounová, Š.Brejcha