Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Šablony

Tisk

V rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (Výzva č. 02_16_042 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro SŠ a VOŠ I) realizujeme od 4. 9 .2017 projekt s názvem ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVACÍHO PROCESU V GYMNÁZIU NA PRAŽAČCE. Hlavním cílem projektu je personální podpora pedagogických pracovníků Gymnázia Na Pražačce a jejich společné vzdělávání. Zároveň je projekt zaměřen na posílení rovných příležitostí a podpoře žáků ohrožených školním neúspěchem.
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007985
Termín zahájení: 4. 9. 2017
Předpokládaný termín ukončení: 3. 9. 2019
Martin Kašpar