Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Roční plán práce

Tisk

Upozornění! Jedná se pouze o rámcový plán.

Září

31. 8. – 7. 9. Výběrový poznávací zájezd do Anglie, prof. Pešková, Kalač
3. 9.
8:30 hod. zahájení školního roku
3. 9. Profilová ústní část MZ – podzimní termín, zahájení v 10:30
3. – 9. 9. Výběrový poznávací zájezd do Francie, prof. Chaloupecký, Dvořáková
3. – 6. 9. Seznamovací kurz pro žáky primy A, primy C, prof. Tříska, Tužová
3. – 7. 9. Seznamovací a jazykový kurz pro žáky primy D v Haidműhle, prof. Trunečková, Cafourek
4. 9. Třídnické práce
5. 9. Festival vědy 2018, sekunda A, 1.-5. VH, prof Halamková
7. – 10. 9. Třídnické práce primy A, C
7. – 14. 9. Výměna s part. školou Bornheim, tercie D, prof. Floriánová, Janušová
10. – 11. 9. Třídnické práce primy D
10. 9. Charitativní akce Světluška, kvinta A, prof. Chaloupecká Pacáková
11. 9. Společná ústní část MZ – podzimní termín, zahájení v 13.45
11. – 18. 9. Výměna s part. školou Schwäbisch Gmünd, tercie D, prof. Marková, Cafourek
12. 9. Schůzka výchovné poradkyně p. Válkové a třídního učitele s rodiči žáků primy C, 17:00, učebna 023
13. 9. Schůzka výchovné poradkyně p. Válkové a třídního učitele s rodiči žáků primy D, 17:00, učebna 023
14. – 21. 9. Výměnný zájezd do Bremerhavenu, kvinta D, prof. Janáčová, Tužová
17. 9. Srdíčkový den – charitativní akce, kvarta C, prof. Janáčová
19. 9. Schůzka výchovné poradkyně p. Válkové a třídního učitele s rodiči žáků primy A, 17:00, učebna 023
20. 9. Čapkův památník – Strž, sexta D, prof. Izáková, Chladová, odpolední výuka odpadá
26. 9.

Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05

 

Pracovní porada všech vyučujících, 15:00

28. 9. Státní svátek

Říjen

2. 10. Předávání DSD I, kvinta D, vybraní studenti kvinty A, C, 7. VH
2. 10. Galerie Rudolfinum, prima C, 8. a 9.VH (výměna za 1. a 2. VH), prof. Brejcha, Brichcínová
4. 10. Blok ON, sekunda C 1. – 3. VH, prof. Chladová
4. 10. Babylon on air, interaktivní divadlo, kvarta A,C,D, odchod po 1. VH, prof. Dvořáková, Libá, Izáková
4. 10. Čtyři kroky – Rudolfinum, tercie D, prima D, 2. – 6. VH, prof. Dovčiaková, Pavlíčková
5. 10. Projekt Srpen 68 – Filmová projekce a výstava Invaze 1968, sekunda A, 2. – 6. VH, prof. Emanovská, Pavlíčková, Brichcínová
5. 10. Prahou bezpečně na kole, 3. C, 1. A, 4. A, v hod. TV
9. 10. Blok občanské nauky, prima D, 3. – 5. VH, prof. Dvořáková
11. 10. Blok ON, sekunda D 1. – 3. VH, prof. Chladová
12. 10. Fotografování tříd
15. 10. Salesiánské divadlo, představení Der Turm, kvinty: skupiny N1, N2, N3, 3. – 5. VH
19. – 21. 10. Výjezdní zasedání, pracovní porada
22. 10. Soutěž “Pražský globus”, vybraní studenti, 8. – 9. VH, prof. Měkota
24. 10. Terezín, seminář kvarta C, D, prof. Floriánová, Dvořáková
24. 10. Diagnostika třídních kolektivů, prof. Válková
29. – 30. 10. Podzimní prázdniny
31. 10. 100 let republiky, tematické odpoledne, 14:15 aula, prof. Tulka

Listopad

1. 11. Blok občanské nauky, prima A, 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
2. 11. Halloween, org. kvinty
2. 11. Divadlo v AJ – klub Ulita, Praha 3 – The Secret Diary of Adrian Mole, sekundy A, C, D, 8 – 10 hod, prof. Ošťádalová, Plajnerová, Kalač, Klíma
8. 11. Blok občanské nauky, prima C 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
7. – 8. 11. Terezín, seminář, kvarta A, prof. Válková, prof. Poláček
8. 11. Pilotní zkouška DSD II, sexta D, 1. – 3. VH, prof. Cafourek, von Vorst, Pflanzerová
8. 11. Klimatická změna a její důsledky, přednáška v UFA AV ČR v rámci Týdne vědy a techniky, tercie D, 1. – 3. VH, prof. Měkota
8. 11. Týden vědy – exkurze ÚFE, kvinta C (vybraní studenti), 5. – 7. VH, prof. Dočekalová
9. 11 Týden vědy – exkurze ÚFE, kvinta A, D, prof. Chaloupecká, Dočekalová
9. 11. Anatomie těla v tanci, výtvarný program pro sekundu C, divadlo Troníček, 4. – 6. VH, prof. Brichcínová, Kahounová
12. 11. Den univerzit, sexta D, odchod po 1. VH, prof. von Vorst
12. - 14. 11. Řečniště – seminář, vybraní žáci, DDM Klamovka, samostatně
13. 11. Sametové setkání, vybraní žáci 9 – 12 hod., prof. Cafourek
14. 11. Pedagogická rada vyučujících, 14:10, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy (vedení+předsedové PK)
14. 11. Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:00 – 19:30 hod.
16. 11. “Über Grenzen sprechen”, Sächsische Landesvertretung, JDI, kvinta D, vybraní žáci, 2. – 8. VH, prof. von Vorst
19. 11. Demosthenes, výběr ze všech tříd, 14:00 aula, prof. Libá, Holanová, Izáková
20. 11. Olympiáda ČJ, vybraní žáci, 1. a 2. VH; 2 učebny; (prof. Emanovská 1. VH, prof. Janáčová 2. VH; prof. Izáková 1. VH, prof. Holanová 2. VH)
20. 11. Valdštejnská jízdárna, komentovaná prohlídka výstavy Fr.Kupky, prima C 8.a 9.VH (výměna za 1.a 2.VH) prof.Brichcínová, Brejcha
21. – 23. 11. Tematický zájezd Polsko, Osvětim, Krakov, sexty – vybraní studenti, prof. Tulka,Chaloupecký,Chladová
25. 11. Adventní koncert sboru Repetice, 16:00 Římskokatolický kostel v Lysé nad Labem
28. 11. Písemná zkouška DSD II, sexta D, prof. Cafourek, von Vorst
28. 11. Čtyři kroky – Rudolfinum, prima A, sekunda C, 2. – 6. VH, prof. Dovčiaková, Emanovská
29. 11. Ústní zkoušky DSD II, sexta D, prof. von Vorst, Cafourek, Pflanzerová
29. 11. Adventní koncert sboru Repetice, 19:00 kostel Šimona a Judy

Prosinec

1. 12. Uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitní zkoušky dle Maturitní vyhlášky.
3. 12. Charitativní sbírka Srdíčkový den, kvarta C, prof. Janáčová
4. 12. Veletržní palác, výstava Invaze 68 – Koudelka, prima C, 8. a 9. VH (výměna za 1. a 2. VH), prof. Brichcínová, Brejcha
3. – 6. 12. Ústní zkoušky DSD II, sexta D, prof. von Vorst, Cafourek, Pflanzerová
5. 12. Blok primární prevence: sekunda A 1. – 3. VH Prevence poruch příjmu potravy, prima C 4. – 6.VH Nelegální návykové látky, Prev-Centrum, prof. Chladová
5. 12. Typografický seminář, pro vyučující ČJ, IVT a další zájemce, 15:00
6. 12 Kurz první pomoci, tercie D, 8. – 9.V, prof. Brožová
6. 12. Evaluace diagnostiky třídního kolektivu, prima C, 1. VH, prof. Válková, Tužová
6. 12. Blok ON, sekunda C 1. – 3.VH, prof. Chladová
7. 12. Cesta na LF, beseda s Marií Kopeckou, absolventkou GNP, 14:05, zájemci
7. 12. Beseda o studiu na právnické fakultě s Markétou Felsingerovou, absolventka GNP, 14:05, zájemci
7. 12. Kurz první pomoci, tercie A, 4. – 5. VH, prof. Brožová
10. 12. Zeměpisná olympiáda, školní kolo, vybraní studenti 5. – 6. VH, prof. Pejčochová, Měkota, Imramovský
10. 12. Konverzační soutěž v Nj, 6. – 8/9. VH, prof. Janáčová, Marková, von Vorst
11. 12. Blok občanské nauky, prima D, prof. Dvořáková
11. 12. Divadlo v AJ, klub Ulita, Praha 3 – The Winter´s Tale, tercie A, C, D, 3. – 4. VH, prof. Ošťádalová, Pavlíčková, Kalač, Klíma
13. 12. Kurz první pomoci, tercie C, 7. – 8. VH, prof. Klíma, Brožová
13. 12. Blok ON, sekunda D 1. – 3.VH, prof. Chladová
14. 12. Architektura Prahy, celodenní projekt sekundy C, Brichcínová, Kahounová
18. 12. František Kupka, NG, kvarta A + D, 8. – 9. VH, prof. Brejcha
19. 12. Vánoce s fyzikou na FEL ČVUT, odchod 13:30, účast 20 vybraných studentů napříč ročníky + seminář z fyziky, prof. Krejčí, Chaloupecká, Zeinert
19. 12. Blok primární prevence, prima D 1. – 3.VH Nelegální návykové látky, sekunda D 4. – 6.VH prevence poruch příjmu potravy, Prev-Centrum, prof. Chladová
20. 12. Adventní zájezd, výběr studentů, prof. Trunečková ,prof.Cafourek
20. 12. Návštěva ateliéru Kalába, 2. – 6. VH, kvinta C, prof. Brichcínová, Kahounová
21. 12. ŠKOLNÍ AKADEMIE, besídky tříd
22. 12. – 2. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY

Leden

3. 1. Zahájení vyučování po Vánočních prázdninách
6. 1. – 12. 1. Lyžařský kurz Erlebachova bouda, tercie C, prof. Klíma
11. 1. Operace Kámen, divadelní představení v NJ, kvinta D 3. – 5. VH, prof. Floriánová
15. 1. Den otevřených dveří pro budoucí zájemce o studium, 7:45 – 17:00 hod.
15. 1. Blok ON, prima D,  3.- 5. VH, prof. Dvořáková
16. 1. Blok primární prevence, 2.C - Poruchy příjmu potravy 1.-3.VH, 1.A Nelegální návykové látky 4.-6.VH, Prev -Centrum + Chladová
17. 1. Blok primární prevence - gambling, 4.A 2.-4.VH, Prev-Centrum + Chladová
18. 1. Prezentace projektu 2.A - Invaze 68, ve škole (o velké přestávce)
23. 1. Uzavření klasifikace za 1. pololetí, 17:00 hod.
24. 1. Blok ON, Prima A, 1. – 3.VH, prof. Dovčiaková
25. 1. Čtyři kroky do nového světa (Rudolfínum), 1.C, 3.A 2.-6. VH, prof. Emanovská, Dovčiaková
25. 1. Pedagogická rada vyučujících k uzavření klasifikace za 1. pololetí, 14:00
30. 1. Blok primární prevence - 4.D 1.-3.VH, 4.C 4.-6.VH - gambling, Prev-Centrum + Chladová
30. 1. Soutěž v anglickém jazyce - školní kolo, kat. II.B, III.A, 14:00, prof. Ošťádalová, Tužová, Klíma
31. 1. Pololetní vysvědčení
31. 1. Language Cert – písemná zkouška, 15:00, prof. Tužová, Ošťádalová, Tříska

Únor

1. 2. Language Cert – ústní zkouška, 9:00, prof. Tužová, Ošťádalová, Tříska
1. 2. Pololetní prázdniny
4. 2. Beseda o profesní komunikaci s Ing. Havrylukem, sexta D, 4. + 5. VH, prof. Izáková
5. 2. Přednáška ČOI, Gymnázium Nad Štolou, 12 žáků z kvinty A; odchod po 1. VH, návrat na 8. VH, prof. Dvořáková
6. 2. Biologická olympiáda, přihlášení studenti primy - kvarty 1. - 4. VH, prof. Kaňková
6. 2. Muzeum Franze Kafky, kvinta C 2. – 6. VH, prof. Emanovská
7. 2. Pilotní zkouška DSD I, 1. – 2. VH, tercie D, kvarta D, prof. von Vorst, Cafourek, Pflanzerová, Marková, Janušová
7. 2. Blok ON, Prima C, 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
11. – 15. 2. Jarní prázdniny
21. 2. MATURITNÍ PLES, IMATRIKULACE 1. ROČNÍKŮ
27. 2. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících 15:00
24. 2. – 1. 3. Lyžařský kurz Erlebachova bouda, tercie D, prof. Klíma

Březen

10. – 15. 3. Lyžařský kurz Pec Pod Sněžkou,tercie A, prof. Šmardová
14. 3. Písemná zkouška DSD I
18. – 22. 3. DSD I – ústní zkoušky
20. 3. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících, 15:00
22. 3. Matematický klokan
25. 3. Čtyři kroky – Rudolfinum, prima A, sekunda C, 2. – 6.VH, prof. Dovčiaková, Pavlíčková
bude upřesněno Présentation en français, vybraní studenti fj (třída), prof. Dovčiaková, Chaloupecký

Duben

2. – 3. 4 Veřejná prezentace maturitních prací, sexta C, prof. Brejcha, Pavlíček
10. 4. Pedagogická rada vyučujících, po skončení pedagogické rady se bude v případě potřeby konat porada širšího vedení školy
10. 4. Třídní schůzky + konzultační hodiny pro rodiče, 17:30 – 19:30 hod.
18. – 22. 4. Velikonoční prázdniny + státní svátky
11. 4. Blok ON, prima A, 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
25. 4. Uzavření klasifikace maturujících studentů do 10:00 v případě potřeby pedagogická rada ke klasifikaci maturujících studentů
25. 4. Blok ON, prima C, 1. – 3. VH, prof. Dovčiaková
26. 4. Třídnické hodiny tříd maturantů, poslední zvonění maturantů

Květen

1. 5. Státní svátek
2. – 9. 5. DIDAKTICKÉ TESTY A PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ A PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
5. – 10. 5. Sportovní kurz
8. 5. Státní svátek
bude upřesněno Hudebně-výtvarný projekt, primy – kvarty (vyjma 3. a 4.C), 5. – 6. VH
10. 5. Čtyři kroky - Rudolfinum 2.A, 2.D Dovčiaková, Pavlíčková, 2.- 6.VH
23. 5. Svět kolem Nás: „Írán – zahalená krása“, kvarta A, C, D, kino Aero 3. – 4. VH, prof. Pejčochová, Měkota
16. – 24. 5 ÚSTNÍ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY A ÚSTNÍ ZKOUŠKY A OBHAJOBY MATURITNÍCH PRACÍ PROFILOVÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY
16. – 24. 5 Znalostní test z matematiky, tercie a kvarty
29. 5. Porada širšího vedení školy (vedení + předsedové PK) 14:05 Pracovní porada všech vyučujících, 15:00

Červen

bude upřesněno Vodácký kurz Vltava , kvarta A, C, D prof. Kašpar
17. 6. – 21. 6. Krajinářský kurz Varvažov, kvinta C, prof. Kahounová, Brichcínová
19. 6. Uzavření klasifikace za 2. pololetí, 17:00
20. 6. Zahradní slavnost – odpolední rozloučení se školním rokem
21. 6. 13:00 hod. pedagogická rada
21. + 27. 6. Úklid tříd, čištění lavic, skříněk, odevzdávání učebnic primy a sekundy, třídnické práce, třídní učitelé
24. – 26. 6. Třídní výlety
27. 6. Burza učebnic, ztrát a nálezů
28. 6. Závěrečné vysvědčení, ukončení školního roku 2018/2019