(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  1.A  (Doekalov Zuzana)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

VV (Vv)
Per
(101K)

VV (Vv)
Per
(101K)

Bi
Maa
(023)

j
Em
(308)

Fy
Do
(217)

 

M
Kas
(213)

Nj (Nj 1) Pfl (113J)

Aj (Aj 1)
Pla
(108J)

   

Nj (Nj 2) Jn (111)

Nj (Nj 3) Lba (316)

Aj (Aj 2)
T
(212J)

Fj (Fj) Cha (314)

 

t

 

Fy (L 1)
Do
(215L)

Fy (L 1)
Do
(215L)

j
Em
(023)

Aj (Aj 1)
Pla
(211J)

Nj (Nj 1) Pfl (112J)

 

Z
Pej
(310)

Ch
Hal
(026)

Tv (Chl)
Kl
(Aula)

   

Nj (Nj 2) Jn (211J)

Ch (L 2)
Hal
(027L)

Ch (L 2)
Hal
(027L)

Nj (Nj 3) Lba (111)

Aj (Aj 2)
T
(024L)

Fj (Fj) Cha (212J)

Tv (Dv)
Bro
(Tlo)

Bi (L 3)
Maa
(024L)

Bi (L 3)
Maa
(024L)

 
 

 
S
t

 

M
Kas
(315)

M
Kas
(315)

Bi
Maa
(023)

D
Vlk
(312)

VT (Inf)
Zei
(i114)

VT (Inf)
Zei
(i114)

         

HV (Hv)
Pvl
(309)

HV (Hv)
Pvl
(309)

 

t

 

 

(S1)
Kas
(313)

(S1)
Em
(309)

Fy
Do
(316)

Nj (Nj 1) Pfl (111)

Tv (Chl)
Kl
(Tlo)

 

D
Vlk
(312)

     

Nj (Nj 2) Jn (023)

(S2)
Em
(309)

(S2)
Kas
(316)

Nj (Nj 3) Lba (316)

Tv (Dv)
Bro
(Aula)

Fj (Fj) Cha (212J)

 
P

 

Aj (Aj 1)
Pla
(316)

j
Em
(309)

Ch
Hal
(026)

Z
Pej
(310)

M
Kas
(213)

ON
Dv
(314)

         

Aj (Aj 2)
T
(315)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  1.C  (Polek Ondej)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Bi
OP
(023)

(S1)
Iza
(211J)

(S1)
OP
(314)

Tv (Dv1)
ma
(Aula)

Aj (Aj 1)
Kl
(024L)

Z
Mk
(310)

 

Nj (Nj 1) Pfl (113J)

Mnep (S3)
OP
(026)

   

Nj (Nj 2) Jn (111)

(S2)
OP
(023)

(S2)
Iza
(211J)

Tv (Dv2)
Bro
(Tlo)

Aj (Aj 2)
T
(108J)

Fj (Fj) Cha (314)

Nj (Nj 3) Lba (316)

 

t

 

M
OP
(023)

VT (Inf)
Zei
(i114)

VT (Inf)
Zei
(i114)

Fy
ma
(217)

Nj (Nj 1) Pfl (112J)

 

Ch
Hal
(026)

j
Iza
(312)

Tv (Chl)
Kl
(Aula)

   

Nj (Nj 2) Jn (211J)

HV (Hv)
Dov
(309)

HV (Hv)
Dov
(309)

Fj (Fj) Cha (212J)

Nj (Nj 3) Lba (111)

 
S
t

 

D
Vlk
(312)

ON
Dov
(314)

j
Iza
(314)

Fy
ma
(217)

M
OP
(023)

Aj (Aj 1)
Kl
(108J)

 

Z
Mk
(310)

     

Aj (Aj 2)
T
(112J)

 

t

 

 

VV (Vv 1)
Bri
(101K)

VV (Vv 1)
Bri
(101K)

Ch
Hal
(314)

Nj (Nj 1) Pfl (111)

Tv (Chl)
Kl
(Tlo)

 

Fy (L 1)
ma
(215L)

Fy (L 1)
ma
(215L)

   

Nj (Nj 2) Jn (023)

Fj (Fj) Cha (212J)

Ch (L 2)
Hal
(027L)

Ch (L 2)
Hal
(027L)

VV (Vv 2)
Kah
(115K)

VV (Vv 2)
Kah
(115K)

Nj (Nj 3) Lba (316)

 

Bi (L 3)
OP
(024L)

Bi (L 3)
OP
(024L)

 

 
P

 

j
Iza
(308)

Tv (Dv1)
ma
(Aula)

Aj (Aj 1)
Kl
(108J)

Bi
OP
(023)

M
OP
(311)

 

D
Vlk
(312)

       

Tv (Dv2)
Bro
(Tlo)

Aj (Aj 2)
T
(314)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  1.D  (Janov Dobromila)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Fy
Pac
(217)

M
Wol
(315)

j
Jn
(315)

Bi
Kan
(023)

D
Fl
(312)

 

VT (Inf)
Zei
(i114)

VT (Inf)
Zei
(i114)

Nj (Nj 1)
Caf
(111)

   

VV (Vv)
Bri
(101K)

VV (Vv)
Bri
(101K)

Nj (Nj 2)
Jn
(113J)

 

t

 

Z
Pej
(310)

Bi
Kan
(023)

Nj (Nj 1)
Jn
(211J)

Aj (Aj 1)
Ka
(026)

j
Jn
(315)

 

M
Wol
(311)

Mnep (S3)
Wol
(311)

     

Nj (Nj 2)
Jn
(215L)

Aj (Aj 2)
Kl
(108J)

 
S
t

 

Nj (Nj 1)
Jn
(111)

M
Wol
(310)

Ch
Mar
(026)

Aj (Aj 1)
Ka
(315)

D
Fl
(312)

 

HV (Hv)
Dov
(309)

HV (Hv)
Dov
(309)

     

Nj (Nj 2)
Hof
(110J)

Aj (Aj 2)
Kl
(212J)

 

t

 

 

j
Jn
(308)

Aj (Aj 1)
Ka
(215L)

Fy
Pac
(217)

ON
Dov
(315)

Nj (Nj 1)
Caf
(111)

 

Tv (Chl)
Bro
(Aula)

     

Aj (Aj 2)
Kl
(312)

Nj (Nj 2)
Hof
(110J)

Tv (Dv)
Tr
(Tlo)

 
P

 

Z
Pej
(310)

Nj (Nj 1)
Jn
(314)

Tv (Chl)
Bro
(Tlo)

Ch
Mar
(026)

(S1)
Jn
(315)

(S1)
Wol
(311)

         

Nj (Nj 2)
Jn
(315)

Tv (Dv)
Tr
(Aula)

(S2)
Wol
(313)

(S2)
Jn
(315)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  2.A  (Tulka Jaroslav)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

j
Dv
(315)

M
Plj
(213)

ON
Chl
(313)

Ch
T
(026)

HV (S1)
Dov
(309)

HV (S1)
Dov
(309)

 

Bi (L 3)
Kan
(024L)

Bi (L 3)
Kan
(024L)

   

VV (S2)
Per
(115K)

VV (S2)
Per
(115K)

S: Ch (L 2)
T
(027L)

S: Ch (L 2)
T
(027L)

 

t

 

j
Dv
(315)

Aj (S1)
Pvl
(108J)

(S1)
Plj
(213)

Bi
Kan
(310)

D
Tu
(312)

Fy
Pac
(217)

 

Nj (Nj)
Jn
(313)

     

(S2)
Plj
(213)

Aj (S2)
Pvl
(108J)

Fj (Fj)
Dov
(314)

 
S
t

 

Aj (S1)
Pvl
(215L)

(S1)
Dv
(313)

M
Plj
(213)

Nj (Nj)
Jn
(111)

Tv (Chl)
ma
(Aula)

 

Z
Mk
(310)

       

(S2)
Dv
(308)

Aj (S2)
Pvl
(215L)

Fj (Fj)
Dov
(023)

Tv (Dv)
Bro
(Tlo)

 

t

 

j
Dv
(315)

M
Plj
(213)

Bi
Kan
(213)

Nj (Nj)
Jn
(211J)

Z
Mk
(310)

Aj (S2)
Pvl
(211J)

Aj (S1)
Pvl
(211J)

       

Fj (Fj)
Dov
(312)

 
P

 

Tv (Chl)
ma
(Tlo)

j
Dv
(308)

ON
Chl
(309)

Fy
Pac
(217)

Ch
T
(026)

D
Tu
(312)

         

Tv (Dv)
Bro
(Aula)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  2.C  (Klma Luk)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Tv (Dv1)
T
(Tlo)

Bi
T
(026)

(S1)
Ho
(316)

Aj (S1)
Kl
(112J)

Ch
T
(026)

M
OP
(213)

 

D
Vlk
(312)

Z
Mk
(310)

   

Tv (Dv2)
Kob
(Aula)

Aj (S2)
Kl
(310)

(S2)
Ho
(316)

 

t

 

Nj (Nj)
Lba
(112J)

M
OP
(026)

Z
Mk
(310)

ON
Chl
(313)

Fy
Do
(217)

j
Ho
(308)

 

Aj (S2)
Kl
(113J)

     

Fj (Fj)
Ho
(113J)

 
S
t

 

j
Ho
(314)

Aj (S1)
Kl
(108J)

(S1)
OP
(212J)

Tv (Dv1)
T
(Aula)

Tv (Chl)
ma
(Aula)

Bi
T
(026)

 

Nj (Nj)
Lba
(113J)

     

(S2)
OP
(212J)

Aj (S2)
Kl
(108J)

Tv (Dv2)
Kob
(Tlo)

Fj (Fj)
Ho
(211J)

 

t

 

S: Ch (L 2)
T
(027L)

S: Ch (L 2)
T
(027L)

Nj (Nj)
Lba
(113J)

Ch
T
(026)

Fy
Do
(217)

 

Aj (S1)
Kl
(112J)

HV (S2)
Dov
(309)

D
Vlk
(312)

   

L: Bi (L 3)
T
(024L)

L: Bi (L 3)
T
(024L)

Fj (Fj)
Ho
(212J)

HV (S2)
Dov
(309)

 
P

 

Tv (Chl)
ma
(Tlo)

M
OP
(311)

j
Ho
(308)

VV (Vv 1)
Kah
(101K)

VV (Vv 1)
Kah
(101K)

VV (Vv 1)
Kah
(101K)

         

VV (Vv 2)
Bri
(115K)

VV (Vv 2)
Bri
(115K)

VV (Vv 2)
Bri
(115K)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  2.D  (Markov Jana)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

(Nj 1)
Iza
(211J)

D
Fl
(313)

VT (Inf)
Zei
(i114)

VT (Inf)
Zei
(i114)

M
Kan
(213)

Nj (Nj 1)
Mar
(112J)

         

Nj (Nj 2)
Mar
(110J)

VV (Vv)
Per
(115K)

VV (Vv)
Per
(115K)

(Nj 2)
Iza
(308)

 

t

 

j
Iza
(308)

D
Fl
(312)

Nj (Nj 1)
Caf
(110J)

Aj (Aj 1)
O
(315)

Nj (Nj 1)
Mar
(113J)

Tv (Chl)
Kl
(Tlo)

 

HV (Hv)
Pvl
(309)

HV (Hv)
Pvl
(309)

   

Nj (Nj 2)
Mar
(314)

Aj (Aj 2)
Pvl
(113J)

Nj (Nj 2)
Hof
(110J)

Tv (Dv)
Bro
(Aula)

 
S
t

 

Ch
Mar
(313)

Nj (Nj 1)
Caf
(111)

Fy
Do
(217)

ON
Chl
(316)

Z
Mk
(310)

Bi
Kan
(023)

 

M
Kan
(023)

     

Nj (Nj 2)
Hof
(110J)

 

t

 

Bi
Kan
(023)

Nj (Nj 1)
Mar
(113J)

Aj (Aj 1)
O
(108J)

j
Iza
(313)

(Nj 1)
Kan
(313)

 

Fy
Do
(217)

Ch
Mar
(026)

     

(Nj 2)
Kan
(311)

Aj (Aj 2)
Pvl
(211J)

Nj (Nj 2)
Mar
(027L)

 
P

 

Fy (L 1)
Do
(215L)

Fy (L 1)
Do
(215L)

M
Kan
(311)

Z
Mk
(314)

Aj (Aj 1)
O
(023)

 

Tv (Chl)
Kl
(Aula)

       

Ch (L 2)
Mar
(027L)

Ch (L 2)
Mar
(027L)

Aj (Aj 2)
Pvl
(314)

Tv (Dv)
Bro
(Tlo)

Bi (L 3)
Kan
(024L)

Bi (L 3)
Kan
(024L)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  3.A  (Macela Ji)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

j
Lba
(308)

j
Lba
(308)

Fy
Do
(217)

D
Vlk
(312)

Tv (Chl)
ma
(Tlo)

Nj (Nj)
Jn
(113J)

Fj (Fj)
Ho
(211J)

M
Kas
(309)

VV (Vv 3)
Bri
(115K)

VV (Vv 3)
Bri
(115K)

 

Tv (Dv)
Kob
(Aula)

VV (Vv 2)
Pav
(101K)

VV (Vv 2)
Pav
(101K)

 

t

 

 

Z
Mk
(310)

j
Lba
(316)

Nj (Nj)
Jn
(110J)

ZSV
Chl
(313)

Ch
Mar
(026)

 

Fy (L 1)
Do
(215L)

Fy (L 1)
Do
(215L)

   

Fj (Fj)
Ho
(312)

Ch (L 2)
Mar
(027L)

Ch (L 2)
Mar
(027L)

 
S
t

 

HV (Hv)
Em
(309)

HV (Hv)
Em
(309)

M
Kas
(311)

Aj (Aj 1)
Pe
(113J)

Fy
Do
(217)

 

Bi
Maa
(023)

Tv (Chl)
ma
(Aula)

     

VV (Vv 1)
Bre
(115K)

VV (Vv 1)
Bre
(115K)

Aj (Aj 2)
Pvl
(313)

Tv (Dv)
Kob
(Tlo)

 

t

 

VT (Aj 1)
Mu
(i000)

VT (Aj 1)
Mu
(i000)

Bi
Maa
(023)

M
Kas
(213)

Aj (Aj 1)
Pe
(108J)

(Aj 1)
Lba
(308)

 

ZSV
Chl
(313)

     

(Aj 2)
Lba
(309)

Aj (Aj 2)
Pvl
(316)

VT (Aj 2)
Mu
(i000)

VT (Aj 2)
Mu
(i000)

 
P

 

D
Vlk
(312)

Z
Mk
(310)

Aj (Aj 1)
Pe
(024L)

(Aj 1)
Kas
(113J)

Nj (Nj)
Jn
(111)

Ch
Mar
(023)

         

(Aj 2)
Kas
(113J)

Aj (Aj 2)
Pvl
(024L)

Fj (Fj)
Ho
(212J)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  3.C  (Dvokov Zuzana)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

ZSV
Chl
(316)

Tv (Chl)
Bro
(Tlo)

Aj (Aj 1)
Pe
(108J)

Z
Pej
(310)

Nj (Nj)
Lba
(313)

(Aj 1)
Dob
(311)

(Aj 2)
Dob
(311)

Fy (L 1)
Pac
(215L)

Fy (L 1)
Pac
(215L)

   

Tv (Dv)
Kob
(Aula)

Aj (Aj 2)
Pla
(024L)

Fj (Fj)
Cha
(i114)

L: Ch (L 2)
T
(027L)

L: Ch (L 2)
T
(027L)

 

t

 

VV (Vv 1)
Pav
(115K)

VV (Vv 1)
Pav
(115K)

D
Tu
(312)

Bi
Maa
(023)

j
Dv
(308)

 

Nj (Nj)
Lba
(211J)

       

VT (Vv 2)
Mu
(i000)

VT (Vv 2)
Mu
(i000)

Fj (Fj)
Cha
(212J)

 
S
t

 

Ch
T
(026)

Tv (Chl)
Bro
(Aula)

M
Dob
(315)

(Vv 1)
Dv
(314)

VV (Vv 1)
Pav
(115K)

VV (Vv 1)
Pav
(115K)

         

Tv (Dv)
Kob
(Tlo)

VV (Vv 2)
Kah
(101K)

VV (Vv 2)
Kah
(101K)

(Vv 2)
Dv
(314)

 

t

 

Aj (Aj 1)
Pe
(112J)

M
Dob
(314)

j
Dv
(308)

Nj (Nj)
Lba
(215L)

Fy
Pac
(213)

D
Tu
(312)

 

VT (Vv 1)
Mu
(i000)

VT (Vv 1)
Mu
(i000)

   

Aj (Aj 2)
Pla
(108J)

Fj (Fj)
Cha
(309)

VV (Vv 2)
Kah
(101K)

VV (Vv 2)
Kah
(101K)

 
P

 

Bi
Maa
(313)

Fy
Pac
(217)

Z
Pej
(310)

ZSV
Chl
(313)

Aj (Aj 1)
Pe
(024L)

Ch
T
(308)

         

Aj (Aj 2)
Pla
(108J)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  3.D  (Odalov Sylvie)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Aj (S 1)
O
(024L)

(S 1)
Kan
(309)

Tv (Chl)
Kob
(Aula)

Nj (S 1)
Pfl
(110J)

Bi
Hal
(023)

ZSV
Chl
(315)

 

Z
Mk
(310)

VV (Vv 3)
Bri
(115K)

VV (Vv 3)
Bri
(115K)

 

(S 2)
Kan
(309)

Aj (S 2)
O
(024L)

Tv (Dv)
ma
(Tlo)

Nj (S 2)
Jn
(111)

VV (Vv 2)
Pav
(101K)

VV (Vv 2)
Pav
(101K)

 

t

 

Nj (S 1)
Caf
(111)

Nj (S 1)
Pfl
(211J)

D
Fl
(313)

j
Iza
(316)

M
Kan
(213)

 

Fy
Do
(217)

SVnj (S 1)
Hof
(111)

     

Nj (S 2)
Hof
(110J)

SVnj (S 2)
Hof
(110J)

Aj (S 2)
O
(213)

 
S
t

 

HV (Hv)
Em
(309)

HV (Hv)
Em
(309)

Tv (Chl)
Kob
(Tlo)

Nj (S 1)
Caf
(112J)

Ch
T
(308)

D
Fl
(312)

 

Fy (L 1)
Do
(215L)

Fy (L 1)
Do
(215L)

   

Ch (L 2)
T
(027L)

Ch (L 2)
T
(027L)

VV (Vv 1)
Bre
(115K)

VV (Vv 1)
Bre
(115K)

Tv (Dv)
ma
(Aula)

Nj (S 2)
Hof
(110J)

Bi (L 3)
Hal
(024L)

Bi (L 3)
Hal
(024L)

 

t

 

j
Iza
(308)

Z
Mk
(315)

Bi
Hal
(026)

Nj (S 1)
Pfl
(212J)

Ch
T
(026)

 

M
Kan
(213)

Aj (S 1)
O
(314)

ZSV
Chl
(213)

   

SVnj (S 2)
Hof
(110J)

Nj (S 2)
Jn
(112J)

 
P

 

Aj (S 1)
O
(108J)

(S 1)
Iza
(316)

SVnj (S 1)
Hof
(110J)

Fy
Do
(213)

VT (Inf)
Mu
(i000)

VT (Inf)
Mu
(i000)

         

Nj (S 2)
Jn
(113J)

Aj (S 2)
O
(108J)

(S 2)
Iza
(316)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  4.A  (Halamkov Daniela)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

D
Fl
(314)

ZSV
Chl
(314)

Nj (Nj 1) Jn (112J)

j
Dv
(314)

Aj (Aj 1)
Pla
(211J)

Fy
Pac
(217)

 

M
Dob
(315)

     

Nj (Nj 2) Mar (027L)

Fj (Fj) Cha (113J)

Aj (Aj 2)
Pe
(212J)

Nj (Nj 3) Lba (212J)

 

t

 

M
Dob
(213)

Nj (Nj 1) Jn (112J)

Ch
Hal
(026)

VT (S1)
Mu
(i000)

VT (S1)
Mu
(i000)

 

VV (S1)
Pav
(115K)

VV (S1)
Pav
(115K)

     

Nj (Nj 2) Mar (311)

Fj (Fj) Cha (212J)

HV (S2)
Dov
(309)

HV (S2)
Dov
(309)

VT (S2)
Mu
(i000)

VT (S2)
Mu
(i000)

Nj (Nj 3) Lba (111)

 
S
t

 

Tv (Chl)
Bro
(Tlo)

M
Dob
(217)

Aj (Aj 1)
Pla
(112J)

Fy (Aj 1)
Pac
(215L)

Bi (Aj 1)
Maa
(024L)

 

Nj (Nj 1) Jn (211J)

       

Nj (Nj 2) Mar (111)

Tv (Dv)
ma
(Aula)

Aj (Aj 2)
Pe
(113J)

Bi (Aj 2)
Maa
(024L)

Fy (Aj 2)
Pac
(215L)

Fj (Fj) Cha (113J)

Nj (Nj 3) Lba (112J)

 

t

 

Tv (Chl)
Bro
(Aula)

Bi
Maa
(023)

(Aj 1)
Dob
(i114)

Aj (Aj 1)
Pla
(113J)

ZSV
Chl
(312)

Ch
Hal
(026)

 

j
Dv
(308)

     

Tv (Dv)
ma
(Tlo)

Aj (Aj 2)
Pe
(024L)

(Aj 2)
Dob
(i114)

 
P

 

Ch
Hal
(026)

Bi
Maa
(023)

Aj (Aj 1)
Pla
(211J)

(Aj 1)
Dv
(212J)

D
Fl
(312)

 

Fy
Pac
(217)

       

(Aj 2)
Dv
(315)

Aj (Aj 2)
Pe
(108J)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  4.C  (Kakov tpnka)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Ch
T
(026)

Fy
Do
(217)

Nj (Nj 1) Jn (112J)

VT (Aj 1)
Mu
(i000)

VT (Aj 1)
Mu
(i000)

 

(Aj 1)
Em
(308)

Aj (Aj 1)
Pla
(108J)

     

Nj (Nj 2) Mar (027L)

Fj (Fj) Cha (113J)

Aj (Aj 2)
Pe
(024L)

(Aj 2)
Em
(308)

VT (Aj 2)
Mu
(i000)

VT (Aj 2)
Mu
(i000)

Nj (Nj 3) Lba (212J)

 

t

 

M
Kan
(311)

Nj (Nj 1) Jn (112J)

Fy
Do
(217)

j
Em
(308)

Bi
OP
(023)

 

ZSV
Chl
(313)

Z
Pej
(310)

     

Nj (Nj 2) Mar (311)

Fj (Fj) Cha (212J)

Nj (Nj 3) Lba (111)

 
S
t

 

Tv (Chl)
Bro
(Tlo)

Ch
T
(026)

Z
Pej
(310)

M
Kan
(213)

Aj (Aj 1)
Pla
(108J)

 

Nj (Nj 1) Jn (211J)

ZSV
Chl
(314)

     

Nj (Nj 2) Mar (111)

Aj (Aj 2)
Pe
(211J)

Fj (Fj) Cha (113J)

Nj (Nj 3) Lba (112J)

 

t

 

Tv (Chl)
Bro
(Aula)

Aj (Aj 1)
Pla
(211J)

Tv (Dv1)
ma
(Aula)

VV (Aj 1)
Kah
(115K)

VV (Aj 1)
Kah
(115K)

VV (Aj 1)
Kah
(115K)

 

M
Kan
(311)

j
Em
(309)

   

Aj (Aj 2)
Pe
(108J)

Tv (Dv2)
Bro
(Tlo)

VV (Aj 2)
Bri
(101K)

VV (Aj 2)
Bri
(101K)

VV (Aj 2)
Bri
(101K)

 
P

 

Bi
OP
(023)

VV (Aj 1)
Kah
(101K)

VV (Aj 1)
Kah
(101K)

Aj (Aj 1)
Pla
(211J)

Tv (Dv1)
ma
(Aula)

 

(Aj 1)
Kan
(311)

       

VV (Aj 2)
Bri
(115K)

VV (Aj 2)
Bri
(115K)

(Aj 2)
Kan
(311)

Tv (Dv2)
Bro
(Tlo)

Aj (Aj 2)
Pe
(108J)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  4.D  (Pejochov Lenka)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Bi
Maa
(213)

Z
Pej
(311)

VV (S1)
Pav
(101K)

VV (S1)
Pav
(101K)

Nj (Nj 1)
Jn
(215L)

 

Nj (Nj 1)
Caf
(111)

(Aj 1)
Pej
(311)

Aj (Aj 1)
Ka
(112J)

   

HV (S2)
Dov
(309)

HV (S2)
Dov
(309)

Nj (Nj 2)
Pfl
(316)

SVnj (Nj 2)
Hof
(110J)

Aj (Aj 2)
T
(212J)

(Aj 2)
Pej
(311)

 

t

 

Ch
Mar
(026)

ZSV
Chl
(313)

SVnj (Nj 1)
Hof
(111)

Nj (Nj 1)
Jn
(111)

M
Pej
(311)

 

D
Fl
(312)

       

Nj (Nj 2)
Pfl
(315)

Nj (Nj 2)
Caf
(112J)

 
S
t

 

Z
Pej
(310)

Nj (Nj 1)
Jn
(316)

Aj (Aj 1)
Ka
(110J)

j
Iza
(309)

ZSV
Chl
(315)

Fy
Do
(217)

         

Nj (Nj 2)
Pfl
(112J)

Aj (Aj 2)
T
(211J)

 

t

 

 

Nj (Nj 1)
Caf
(112J)

Fy
Do
(217)

Tv (Chl)
ma
(Aula)

Tv (Chl)
ma
(Tlo)

 

Ch
Mar
(026)

SVnj (Nj 1)
Hof
(110J)

(Nj 1)
Iza
(308)

   

Nj (Nj 2)
Pfl
(215L)

Tv (Dv)
Bro
(Tlo)

Tv (Dv)
Bro
(Aula)

(Nj 2)
Iza
(310)

SVnj (Nj 2)
Hof
(110J)

 
P

 

Nj (Nj 1)
Jn
(112J)

Aj (Aj 1)
Ka
(113J)

Bi
Maa
(023)

D
Fl
(312)

j
Iza
(308)

M
Pej
(213)

         

Nj (Nj 2)
Caf
(110J)

Aj (Aj 2)
T
(313)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  5.A  (Chaloupeck-Packov Milena)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

D
Vlk
(312)

Nj (Nj 1) Mar (110J)

M
Pac
(213)

Fy
Pac
(217)

Aj (Aj 1)
O
(113J)

Tv (Chl)
Bro
(Aula)

Tv (Dv)
ma
(Tlo)

j
Ho
(308)

     

Nj (Nj 2) Jn (111)

Fj (Fj) Cha (316)

Aj (Aj 2)
Ka
(112J)

Nj (Nj 3) Jn (215L)

 

t

 

Fy
Pac
(217)

(Aj 1)
Pac
(217)

(Aj 1)
Ho
(308)

ZSV
Dv
(314)

Z
Mk
(310)

Bi
Maa
(023)

 

Herv (504)
Maa
(023)

Herv (504)
Maa
(023)

   

Fv (508)
Tu
(212J)

Fv (508)
Tu
(211J)

(Aj 2)
Ho
(308)

(Aj 2)
Pac
(311)

FKv (510)
Cha
(211J)

FKv (510)
Cha
(212J)

 
S
t

 

M
Pac
(213)

Aj (Aj 1)
O
(023)

j
Ho
(308)

Z
Mk
(310)

Nj (Nj 1) Mar (112J)

Tv (Chl)
Bro
(Aula)

Tv (Dv)
ma
(Aula)

DUv (502)
er
(311)

DUv (502)
er
(311)

   

Nj (Nj 2) Jn (113J)

Aj (Aj 2)
Ka
(113J)

Fj (Fj) Cha (314)

SFv (507)
Kr
(213)

SFv (507)
Kr
(213)

Nj (Nj 3) Jn (111)

 

t

 

SMv (506)
Pac
(217)

SMv (506)
Pac
(217)

Nj (Nj 1) Mar (111)

Bi
Maa
(023)

ZSV
Dv
(309)

Aj (Aj 1)
O
(108J)

Aj (Aj 2)
Ka
(108J)

Logv (505)
Pac
(217)

Logv (505)
Pac
(217)

   

Nj (Nj 2) Jn (110J)

Nabv (509)
Tu
(312)

Nabv (509)
Tu
(312)

Fj (Fj) Cha (313)

Nj (Nj 3) Jn (112J)

NKv (512)
Tr
(111)

NKv (512)
Tr
(111)

 
 

 
P

 

Akv (501)
Pvl
(211J)

Akv (501)
Pvl
(211J)

D
Vlk
(313)

j
Ho
(309)

M
Pac
(217)

Aj (Aj 2)
Ka
(108J)

Aj (Aj 1)
O
(211J)

       

CHv (503)
T
(212J)

CHv (503)
T
(212J)

Dgv (511)
Mv
(213)

Dgv (511)
Mv
(213)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  5.C  (Plajnerov Kvta)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

Aj (Aj 1)
Pla
(108J)

Nj (Nj 1) Mar (110J)

D
Vlk
(312)

(Aj 1)
Wol
(212J)

Bi
Maa
(314)

Tv (Chl)
Bro
(Aula)

 

Fy
Do
(217)

j
Em
(308)

   

Nj (Nj 2) Jn (111)

(Aj 2)
Wol
(112J)

Fj (Fj) Cha (316)

Aj (Aj 2)
Pla
(211J)

Tv (Dv)
Kob
(Tlo)

Nj (Nj 3) Jn (215L)

 

t

 

j
Em
(309)

ZSV
Dv
(315)

Aj (Aj 1)
Pla
(112J)

VV (Aj 1)
Bre
(101K)

VV (Aj 1)
Bre
(101K)

VV (Aj 1)
Bre
(101K)

 

Herv (504)
Maa
(023)

Herv (504)
Maa
(023)

   

Fv (508)
Tu
(212J)

Fv (508)
Tu
(211J)

VV (Aj 2)
Pav
(115K)

VV (Aj 2)
Pav
(115K)

VV (Aj 2)
Pav
(115K)

Aj (Aj 2)
Pla
(112J)

FKv (510)
Cha
(211J)

FKv (510)
Cha
(212J)

 
S
t

 

M
Wol
(311)

Aj (Aj 1)
Pla
(211J)

VV (Aj 1)
Bre
(115K)

VV (Aj 1)
Bre
(115K)

Nj (Nj 1) Mar (112J)

Tv (Chl)
Bro
(Aula)

 

DUv (502)
er
(311)

DUv (502)
er
(311)

   

Nj (Nj 2) Jn (113J)

VV (Aj 2)
Pav
(101K)

VV (Aj 2)
Pav
(101K)

Aj (Aj 2)
Pla
(108J)

Fj (Fj) Cha (314)

Tv (Dv)
Kob
(Tlo)

Nj (Nj 3) Jn (111)

 

t

 

Nabv (509)
Tu
(312)

Nabv (509)
Tu
(312)

Nj (Nj 1) Mar (111)

ZSV
Dv
(315)

(Aj 1)
Em
(314)

Bi
Maa
(023)

 

Aj (Aj 1)
Pla
(023)

     

Nj (Nj 2) Jn (110J)

NKv (512)
Tr
(111)

NKv (512)
Tr
(111)

Fj (Fj) Cha (313)

Aj (Aj 2)
Pla
(211J)

(Aj 2)
Em
(213)

Nj (Nj 3) Jn (112J)

 
P

 

CHv (503)
T
(212J)

CHv (503)
T
(212J)

M
Wol
(217)

D
Vlk
(315)

j
Em
(309)

Fy
Do
(217)

         

Dgv (511)
Mv
(213)

Dgv (511)
Mv
(213)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  5.D  (Izkov Libue)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

M
Pej
(311)

Aj (Aj 1)
T
(108J)

ZSV
Dv
(308)

j
Iza
(315)

Nj (Nj 1)
Caf
(111)

Ch
Hal
(026)

 

Bi
OP
(026)

Fy
Do
(217)

   

Aj (Aj 2)
Kl
(112J)

Nj (Nj 2)
Hof
(110J)

 

t

 

Tv (Chl)
ma
(mim)

Tv (Chl)
ma
(mim)

(Dv)
Pej
(212J)

(Chl)
Pej
(212J)

(Chl)
Iza
(314)

Nj (Nj 1)
Caf
(110J)

 

Herv (504)
Maa
(023)

Herv (504)
Maa
(023)

   

(Dv)
Iza
(314)

Tv (Dv)
Bro
(Aula)

Tv (Dv)
Bro
(Tlo)

Nj (Nj 2)
Hof
(111)

Fv (508)
Tu
(212J)

Fv (508)
Tu
(211J)

 
S
t

 

Fy
Do
(217)

j
Iza
(308)

D
Vlk
(312)

M
Pej
(311)

VT (Nj 1)
Mu
(i000)

VT (Nj 1)
Mu
(i000)

 

SFv (507)
Kr
(213)

SFv (507)
Kr
(213)

   

Nj (Nj 2)
Hof
(110J)

Nj (Nj 2)
Tr
(024L)

 

t

 

SMv (506)
Pac
(217)

SMv (506)
Pac
(217)

Bi
OP
(314)

Nj (Nj 1)
Jn
(112J)

j
Iza
(308)

 

D
Vlk
(312)

Aj (Aj 1)
T
(212J)

ZSV
Dv
(314)

   

Nabv (509)
Tu
(312)

Nabv (509)
Tu
(312)

Nj (Nj 2)
Tr
(024L)

Aj (Aj 2)
Kl
(108J)

Kknv (514)
Hof
(110J)

Kknv (514)
Hof
(110J)

 
P

 

Akv (501) Pvl (211J)

Akv (501) Pvl (211J)

Nj (Nj 1)
Caf
(112J)

Nj (Nj 1)
Jn
(110J)

Aj (Aj 1)
T
(112J)

Ch
Hal
(026)

         

CHv (503) T (212J)

CHv (503) T (212J)

Dgv (511) Mv (213)

Dgv (511) Mv (213)

VT (Nj 2)
Mu
(i000)

VT (Nj 2)
Mu
(i000)

Aj (Aj 2)
Kl
(211J)

Kknv (513) Hof (111)

Kknv (513) Hof (111)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  6.A  (Moravcov Vlasta)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

(Aj 1)
Mv
(212J)

(Aj 1)
Em
(113J)

Ch
Hal
(026)

Aj (Aj 1)
O
(113J)

Z
Pej
(310)

 

D
Vlk
(312)

Herv (604)
Maa
(023)

Herv (604)
Maa
(023)

   

SMv (606)
Plj
(213)

SMv (606)
Plj
(213)

(Aj 2)
Em
(113J)

(Aj 2)
Mv
(212J)

Aj (Aj 2)
T
(108J)

Nabv (608)
Tu
(211J)

Nabv (608)
Tu
(211J)

 

t

 

Tv (Chl)
Kl
(mim)

Tv (Chl)
Kl
(mim)

Tv (Dv)
T
(Aula)

M
Mv
(213)

j
Em
(316)

Aj (Aj 2)
T
(108J)

Aj (Aj 1)
O
(108J)

Nj (Nj 1)
Fl
(110J)

     

Tv (NeHo)
Tr
(Tlo)

Tv (Dv)
T
(Tlo)

Nj (Nj 2)
Tr
(112J)

 
S
t

 

Aj (Aj 1)
O
(108J)

M
Mv
(213)

j
Em
(309)

Ch
Hal
(026)

ZSV
Tu
(316)

 

D
Vlk
(312)

Nj (Nj 1)
Fl
(111)

Nj (Nj 1)
Fl
(110J)

SFv (607)
Kr
(213)

SFv (607)
Kr
(213)

Aj (Aj 2)
T
(211J)

Nj (Nj 2)
Tr
(112J)

Nj (Nj 2)
Tr
(111)

 

t

 

CHv (603)
Hal
(026)

CHv (603)
Hal
(026)

ZSV
Tu
(315)

Z
Pej
(310)

Aj (Aj 1)
O
(215L)

 

Tv (NeHo)
Tr
(Aula)

Akv (601)
Cha
(113J)

Akv (601)
Cha
(113J)

   

CMv (605)
Pej
(212J)

CMv (605)
Pej
(212J)

Aj (Aj 2)
T
(024L)

ZeSv (612)
Ka
(310)

ZeSv (612)
Ka
(310)

 
P

 

Nj (Nj 1)
Fl
(311)

Ch
Hal
(026)

M
Mv
(213)

j
Em
(308)

FKv (610)
Cha
(113J)

FKv (610)
Cha
(113J)

         

Psyv (611)
Chl
(316)

Psyv (611)
Chl
(316)

Nj (Nj 2)
Tr
(217)

ZeSv (613)
Mk
(310)

ZeSv (613)
Mk
(310)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  6.C  (Kala Radek)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

j
Ho
(313)

D
Vlk
(312)

(S1)
Plj
(311)

Aj (S1)
Ka
(213)

Z
Mk
(315)

 

ZSV
Tu
(316)

Herv (604)
Maa
(023)

Herv (604)
Maa
(023)

   

SMv (606)
Plj
(213)

SMv (606)
Plj
(213)

Aj (S2)
Ka
(215L)

(S2)
Plj
(311)

Nabv (608)
Tu
(211J)

Nabv (608)
Tu
(211J)

 

t

 

Tv (Chl)
Tr
(Tlo)

VV (S1)
Bre
(101K)

VV (S1)
Bre
(101K)

Nj (Nj)
Fl
(215L)

Ch
Hal
(026)

Z
Mk
(310)

 

Aj (S1)
Ka
(108J)

Aj (S1)
Ka
(108J)

   

Tv (Dv)
T
(Aula)

Aj (S2)
Ka
(113J)

Aj (S2)
Ka
(113J)

Fj (Fj)
Cha
(i114)

VV (S2)
Kah
(101K)

VV (S2)
Kah
(101K)

 
S
t

 

 

M
Plj
(311)

Nj (Nj)
Fl
(215L)

j
Ho
(308)

Ch
Hal
(026)

 

VV (S1)
Bre
(101K)

VV (S1)
Bre
(101K)

VV (S1)
Bre
(101K)

DUv (602)
er
(311)

DUv (602)
er
(311)

Fj (Fj)
Cha
(316)

VV (S2)
Kah
(115K)

VV (S2)
Kah
(115K)

VV (S2)
Kah
(115K)

SFv (607)
Kr
(213)

SFv (607)
Kr
(213)

 

t

 

CHv (603)
Hal
(026)

CHv (603)
Hal
(026)

M
Plj
(311)

(S1)
Ho
(308)

Aj (S1)
Ka
(113J)

 

Tv (Chl)
Tr
(Aula)

Akv (601)
Cha
(113J)

Akv (601)
Cha
(113J)

   

CMv (605)
Pej
(212J)

CMv (605)
Pej
(212J)

Aj (S2)
Ka
(108J)

(S2)
Ho
(112J)

Tv (Dv)
T
(Tlo)

MoDv (609)
Tu
(211J)

MoDv (609)
Tu
(211J)

ZeSv (612)
Ka
(310)

ZeSv (612)
Ka
(310)

 
P

 

j
Ho
(309)

D
Vlk
(312)

Nj (Nj)
Fl
(111)

ZSV
Tu
(316)

FKv (610)
Cha
(113J)

FKv (610)
Cha
(113J)

         

Psyv (611)
Chl
(316)

Psyv (611)
Chl
(316)

Fj (Fj)
Cha
(212J)

ZeSv (613)
Mk
(310)

ZeSv (613)
Mk
(310)

 

(rozvrh platn od 4.9.*)

Gymnzium Na Praace  6.D  (Cafourkov Christine)

 

1
7:45- 8:30

2
8:40- 9:25

3
9:40-10:25

4
10:35-11:20

5
11:30-12:15

6
12:25-13:10

7
13:15-14:00

8
14:05-14:50

9
14:55-15:40

10
15:45-16:30

11
16:35-17:20

 
P
o

 

j
Jn
(310)

Z
Mk
(310)

Nj (Nj 1)
Caf
(110J)

ZSV
Tu
(313)

M
OP
(311)

Aj (Aj 2)
O
(108J)

Aj (Aj 1)
Ka
(108J)

Herv (604)
Maa
(023)

Herv (604)
Maa
(023)

   

SMv (606)
Plj
(213)

SMv (606)
Plj
(213)

Nj (Nj 2)
Pfl
(111)

Kknv (615)
Hof
(110J)

Kknv (615)
Hof
(110J)

 

t

 

Tv (Chl)
Kl
(mim)

Tv (Chl)
Kl
(mim)

Tv (Dv)
Tr
(Tlo)

M
OP
(311)

Aj (Aj 1)
Ka
(108J)

Nj (Nj 1)
Tr
(024L)

Nj (Nj 2)
Pfl
(110J)

j
Jn
(308)

     

Tv (Dv)
Tr
(Aula)

Aj (Aj 2)
O
(024L)

 
S
t

 

M
OP
(023)

D
Tu
(312)

ZSV
Tu
(313)

Nj (Nj 1)
Tr
(211J)

Aj (Aj 1)
Ka
(313)

 

(Nj 1)
Jn
(308)

Nj (Nj 1)
Caf
(110J)

     

Nj (Nj 2)
Pfl
(i114)

Aj (Aj 2)
O
(212J)

Nj (Nj 2)
Caf
(110J)

(Nj 2)
Jn
(308)

 

t

 

CHv (603)
Hal
(026)

CHv (603)
Hal
(026)

Z
Mk
(310)

Nj (Nj 1)
Caf
(111)

(Nj 1)
OP
(311)

j
Jn
(309)

 

Akv (601)
Cha
(113J)

Akv (601)
Cha
(113J)

   

CMv (605)
Pej
(212J)

CMv (605)
Pej
(212J)

(Nj 2)
OP
(311)

Nj (Nj 2)
Caf
(110J)

MoDv (609)
Tu
(211J)

MoDv (609)
Tu
(211J)

ZeSv (612)
Ka
(310)

ZeSv (612)
Ka
(310)

 
P

 

ZSV
Tu
(314)

Nj (Nj 1)
Tr
(112J)

D
Tu
(312)

Aj (Aj 1)
Ka
(215L)

Psyv (611)
Chl
(316)

Psyv (611)
Chl
(316)

         

ZeSv (613)
Mk
(310)

ZeSv (613)
Mk
(310)

Nj (Nj 2)
Caf
(110J)

Aj (Aj 2)
O
(112J)

Kknv (614)
Caf
(110J)

Kknv (614)
Caf
(110J)

Zpracovno v systmu Bakali