Gymnázium Na Pražačce
   
Velikost písma

Měsíční plán práce

Tisk

Upozorňujeme, že plán se může průběžně doplňovat a měnit.

Rámcový přehled plánovaných akcí celého školního roku naleznete v ročním plánu.

Prosinec

1. 12. Uzávěrka přihlášek k jarnímu termínu maturitní zkoušky dle Maturitní vyhlášky.
3. 12. Charitativní sbírka Srdíčkový den, kvarta C, prof. Janáčová
4. 12. Veletržní palác, výstava Invaze 68 – Koudelka, prima C, 8. a 9. VH (výměna za 1. a 2. VH), prof. Brichcínová, Brejcha
3. – 6. 12. Ústní zkoušky DSD II, sexta D, prof. von Vorst, Cafourek, Pflanzerová
5. 12. Blok primární prevence: sekunda A 1. – 3. VH Prevence poruch příjmu potravy, prima C 4. – 6.VH Nelegální návykové látky, Prev-Centrum, prof. Chladová
5. 12. Typografický seminář, pro vyučující ČJ, IVT a další zájemce, 15:00
6. 12 Kurz první pomoci, tercie D, 8. – 9.V, prof. Brožová
6. 12. Evaluace diagnostiky třídního kolektivu, prima C, 1. VH, prof. Válková, Tužová
6. 12. Blok ON, sekunda C 1. – 3.VH, prof. Chladová
7. 12. Cesta na LF, beseda s Marií Kopeckou, absolventkou GNP, 14:05, zájemci
7. 12. Beseda o studiu na právnické fakultě s Markétou Felsingerovou, absolventka GNP, 14:05, zájemci
7. 12. Kurz první pomoci, tercie A, 4. – 5. VH, prof. Brožová
10. 12. Zeměpisná olympiáda, školní kolo, vybraní studenti 5. – 6. VH, prof. Pejčochová, Měkota, Imramovský
10. 12. Konverzační soutěž v Nj, 6. – 8/9. VH, prof. Janáčová, Marková, von Vorst
11. 12. Blok občanské nauky, prima D, prof. Dvořáková
11. 12. Divadlo v AJ, klub Ulita, Praha 3 – The Winter´s Tale, tercie A, C, D, 3. – 4. VH, prof. Ošťádalová, Pavlíčková, Kalač, Klíma
13. 12. Kurz první pomoci, tercie C, 7. – 8. VH, prof. Klíma, Brožová
13. 12. Blok ON, sekunda D 1. – 3.VH, prof. Chladová
14. 12. Architektura Prahy, celodenní projekt sekundy C, Brichcínová, Kahounová
18. 12. František Kupka, NG, kvarta A + D, 8. – 9. VH, prof. Brejcha
19. 12. Vánoce s fyzikou na FEL ČVUT, odchod 13:30, účast 20 vybraných studentů napříč ročníky + seminář z fyziky, prof. Krejčí, Chaloupecká, Zeinert
19. 12. Blok primární prevence, prima D 1. – 3.VH Nelegální návykové látky, sekunda D 4. – 6.VH prevence poruch příjmu potravy, Prev-Centrum, prof. Chladová
20. 12. Adventní zájezd, výběr studentů, prof. Trunečková ,prof.Cafourek
20. 12. Návštěva ateliéru Kalába, 2. – 6. VH, kvinta C, prof. Brichcínová, Kahounová
21. 12. ŠKOLNÍ AKADEMIE, besídky tříd
22. 12. – 2. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY